Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.6.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0318 20 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0318 20 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN prc. č. 1441/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 345 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 17. 06. 2020
Zverejnená dňa: 17. 06. 2020
16.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0284-20-00
Nájomca: Twin City VIII s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.6.2020
Dátum zverejnenia: 16.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.6.2020Dodatok č. 18-83-0360-06-03 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00
Číslo zmluvy : 188303600600
Nájomca : PETRŽALKA CITY, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava

Dátum uzatvorenia : 16.06.2020
Dátum zverejnenia : 16.06.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0292 20 00
Nájomca: Tiburc Žilinčan a Viera Žilinčanová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.06.2020
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0308 20 00
Nájomca: Magdaléna Petrufová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Dátum zverejnenia: 15.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0290 20 00
Nájomca: Miroslav Tóth
Dátum uzatvorenia zmluvy 15.06.2020
Dátum zverejnenia: 15.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0312 20 00
Nájomca: BARYT, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.06.2020
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0311 20 00
Nájomca: BARYT, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.06.2020
15.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0279 20 00
Nájomca: Peter Nádaždy
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.06.2020
12.6.2020Dodatok č. 08-83-0022-07-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0022-07-00
Nájomca: Valéria Gaál
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.6.2020
Dátum zverejenenia: 12.6.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
11.6.2020Dodatok č. 08-83-0347-17-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00
Nájomca: Spoloční nájomcovia zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.

Dátum uzatvorenia: 01.06.2020
Dátum zverejnenia:11.06.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.6.2020Dodatok č. 08 83 0070 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0070 13 00
Nájomca: Daniela Jecková
Dátum uzatvorenia dodatku: 05.06.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 10.6.2020
8.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0278 20 00
Nájomca: Daniela Pokorná a Pavol Pokorný
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0291 20 00
Nájomca: František Závodný
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0260 20 00
Nájomca: Rudolf Ďurďovič
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0238 20 00
Nájomca: Radoslav Suranovský a Alžbeta Suranovská
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020
5.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0268 20 00
Nájomca: Margita Klecová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.06.2020
2.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0168 20 00
Nájomca: Juraj Hrubý a Beáta Hrubá
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.06.2020
2.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0228 20 00
Nájomca: Daniela Hýrošová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.06.2020
2.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Nájomca: Jaroslav Korinek
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.06.2020
1.6.2020Dodatok č. 08 83 0240 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0240 15 00
Nájomca: Ing. Darina Zemanová, Mgr. Jana Bartáková, Ing. Michal Barták
Dátum uzatvorenia zmluvy 01.06.2020
Dátum zverejnenia: 01.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0221 20 00
Nájomca: Ing. Gabriel Ligárt a Ing. Monika Malečková

Dátum uzatvorenia zmluvy 01.06.2020
Dátum zverejnenia: 1.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.5.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 02 26 20 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 02 26 20 00, ktorej predmetom sú pozemky registra "E" KN parc. č. 23025/1, 1935/6, 8 a 21462/4 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 29. 05. 2020
Zverejnená dňa: 29. 05. 2020
26.5.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0223 20 00
Nájomca: Radovan Ležovič a Lucia Ležovičová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.05.2020
26.5.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0207 20 00
Nájomca: Radoslav Gazdarica a Miroslava Gazdaricová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.05.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.