Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0240 20 00
Nájomca : Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Dátum podpísania : 27.07.2020
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 28.07.2020
28.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0367 20 00
Nájomca: Roman Koželuh a Jana Koželuhová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.07.2020
28.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0429 20 00
Nájomca: ImunoRescue s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.07.2020
22.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0374-20-00
Nájomca: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.7.2020
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.7.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 088304152000
Nájomca: GEOtest, a.s. – organizačná zložka, Stavbárska 27, 821 07 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2020
Dátum zverejnenia: 21.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
21.7.2020Dodatok č. 08-83-0011-19-01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0011-19-00
Číslo zmluvy: 088300111900
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Šášovska ulica č. 14 a 16, súpis. č. 3018, Bratislava, v zastúpení RW, s. r. o., Jasovská 10, 851 07 Bratislava

Dátum uzatvorenia :21.07.2020
Dátum zverejnenia : 21.07.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0423-20-00
Nájomca: Paprika Studios s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

Dátum zverejnenia: 21.07.2020
Dátum podpísania: 21.07.2020
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0378 20 00
Nájomca: Ivan Šebík a Margita Šebíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2020
20.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0413 20 00
Nájomca: Ľuboš Fiam
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2020
20.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0334 20 00
Nájomca: Dušan Jurík a Mária Juríková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2020
20.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0333 20 00
Nájomca: Dušan Jurík a Mária Juríková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2020
16.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 20 00
Nájomca: Tomáš Wagner
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2020
13.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0373-20-00
Nájomca: OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 13.7.2020
Dátum zverejnenia: 13.7.2020
7.7.2020Dodatok č. 08-83-0830-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0830-14-00
Nájomca: AlcaNivy a.s.

Dátum uzatvorenia: 06.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
7.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0315-20-00
Nájomca: Pri Kuchajde, s.r.o.

Dátum uzatvorenia: 06.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
7.7.2020Dodatok č. 08 83 0168 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0168 20 00
Nájomca: Juraj Hrubý a Beáta Hrubá
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.07.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
7.7.2020Dodatok č. 08 83 0314 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0314 17 00
Nájomca: Elena Simonyiová
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.07.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
7.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0317 20 00
Nájomca: Tomáš Šoltis
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
7.7.2020Dodatok číslo 088803291601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088803291600 zo dňa 18. 7. 2016
Dodatok číslo 088803291601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088803291600 zo dňa 18. 7. 2016, ktorého predmetom je zúženie predmetu nájmu pozemku parc. č. 23056/170 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorený dňa: 06. 07. 2020
Zverejnený dňa: 07. 07. 2020
30.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0289 20 00
Nájomca: SHELL Slovakia, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.6.2020Dodatok č. 08880111601 k Zmluve o nájme pozemku č. 08880111600 zo dňa 29. 3. 2016
Dodatok č. 08880111601 k Zmluve o nájme pozemku č. 08880111600 zo dňa 29. 3. 2016, ktorým sa mení výmera prenajatých pozemkov.

Uzatvorený dňa: 29. 06. 2020
Zverejnený dňa: 30. 06. 2020
29.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0335 20 00
Nájomca: Peter Bzdúch
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.06.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.06.2020
23.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088303062000
Nájomca: Selfstorage, s.r.o., Kopčianska 17, 851 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 23.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
22.6.2020Zmluva o nájme č. 08 88 0084 20 00
Zmluva o nájme č. 08 88 0084 20 00, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra "C" KN parc. č. 3446/63 - ostatné plochy o výmere 2035 m2 a parc. č. 3446/170 - ostatné plochy o výmere 249 m2 a parc. č. 3446/171 - ostatné plochy o výmere 654 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 2020
22.6.2020Zmluva o nájme č.088802012000
Zmluva o nájme č.088802012000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra "C" KN parc. č. 3446/33 - 62, 3448/131 a nasl. v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 200

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.