Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
26.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0132-21-00
Nájomná zmluva uzatvorená za účelom užívania pozemku na prístup, na odstavenie odtiahnutých áut, umiestnenie a užívanie bunkoviska Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r. o.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
26.3.2021Zmluva o nájme pozemkov č. 0888011521100
Zmluva o nájme pozemkov č. 0888011521100, ktorej predmetom je nájom pozemkov na Tyršovom nábreží
Dátum uzatvorenia: 22.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0114-21-00
Nájomca: Jarovce Investment, s. r. o.
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0114-21-00, uzatvorená za účelom realizácie stavebných úprav Jantárovej ulice, na pozemkoch v k. ú. Jarovce
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
Oddelenie nájmov majetku
12.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0113-21-00
Nájomca: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0113-21-00 zatvorená za účelom vykonania úprav okolia kostola na Legionárskej ul.
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.03.2021
Dátum účinnosti: 13.03.2021
sekcia správy nehnuteľností
10.3.2021Dodatok číslo 088809671402
Dodatok číslo 088809671402 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400, ktorého predmetom je zmena prenajímateľa.
Číslo zmluvy: MAGDG2100001
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 10.03.2021
Dátum účinnosti: 11.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0053 21 00
Nájomca: Martin Halász a Silvia Halász
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 09.03.2021
4.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0068 21 00
Nájomca: Lukáš Hulanský - Víno Hulanský
Dátum uzatvorenia zmluvy. 19.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod ni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04..03.2021
4.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0067 21 00
Nájomca: Jaroslav Pajdlhauser
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.03.2021
3.3.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0091-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0091-21-00 uzatvorená za účelom majetkovoprávneho usporiadania a užívania pozemku pod stavbou chaty a priľahlého pozemku parc. č. 1222/3 a parc. č. 1222/5, k. ú. Devín.
Nájomca: Viera Hloušková
Dátum uzatvorenia: 24.02.2021
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Dátum účinnosti: 04.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
26.2.2021Zmluva o nájme č. 08 88 0109 21 00 medzi hlavným mestom a spol. Akzent BigBoard, a.s.
Nájomná zmluva na pozemky pod reklamnými stavbami typu megaboard, 6x3 a citylight
Dátum uzatvorenia: 28.02.2021
Dátum zverejnenia: 28.02.2021
Dátum účinnosti: 01.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0039 21 00
Nájomca: Jana Studená
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.02.2021
25.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0066 21 00
Nájomca: El Gailani Mahmoud Mustafa, Martina El Gailani
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.02.2021
18.2.2021Dodatok č. 08 83 0044 07 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00
Nájomca: Ján Hruška a Gabriela Hrušková
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.02.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2021
18.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0038 21 00
Nájomca: Pavel Ďuriač a Renata Ďuriačová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2021
12.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0021-21-00
Nájomca: FRANCO REAL ESTATES s.r.o., Trójska 629/16, Troja, 171 00 Praha 7, Česká republika
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 12.02.2021
Dátum účinnosti: 13.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
12.2.2021Dodatok č. 08-83-0581-13-02 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0581-13-00
Nájomca: Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 12.02.2021
Dátum účinnosti: 13.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
12.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0028 21 00
Nájomca: Martin Štefánik a Jana Štefániková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.02.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.02.2021
4.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0004 21 00
Nájomca: Patrik Ebringer
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.01.2021
Dátum zverejnenia: 4.2.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.2.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0014 21 00
Nájomca: Angelika Danihelová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.01.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 01.02.2021
22.1.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0005 21 00:
Nájomca: Marian Kováč
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.01.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.1.2021Dodatok č. 08-83-0422-19-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0422-19-00
Nájomca: MP Real Invest, a.s., Hodžovo nám. 4, 811 06 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 20.1.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.1.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0750 20 00
Nájomca: Michal Fiabáne, Simona Fiabáne a Ivan Rolko
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.01.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.01.2021
12.1.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0884-20-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Leškova 3017/8, Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení: Bytkomfort – BA, a.s., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 12.1.2021
Dátum zverejnenia: 12. 1. 2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.1.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0852 20 00
Nájomca: Eva Šellejová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.12.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.12.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0847-20-00
Nájomca: BRATSLAVA WEST GATE, s. r. o., Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.