Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 21 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 -80-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
17.12.2015Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0745 15 00
Nájomca: Juraj Schuster. Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2015
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.12.2015
26.6.2013Zmluvu o nájme č. 07 83 0189 13 00
Nájomca: Smajlik, s.r.o. / Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu.
Zverejnené dňa: 26.6.2013
4.6.2013Zmluvu o nájme č. 078301811300
Nájomca: Šanca pre nechcených/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu.
Zverejnené dňa: 4.6.2013
18.7.2013Zmluvu o nájme č. 088302481300
Nájomca: REEGAS s.r.o./Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.7.2013
9.11.2012Zmluvu o nájme pozemkov a stavby č.07-83-0605-12000 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca: OZ Vagus/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu
Zverejnené dňa: 9.11.2012
23.5.2013Zmluvu o nájme pozemkov č. 088301771300
Nájomca: Ing.arch. Milan Chudý / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 23.05.2013
13.6.2012Zmluvu o nájme pozemkov č. 088303321200 [PDF, 350 kB]
Nájomca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR"
Zverejnené dňa: 13.06.2012
9.11.2012Zmluvu o nájme pozemkov č.08-83-0607-12-00 [PDF, 1,6 MB]
Nájomcovia:Ing.Roland Procházka a Ing.Jozef Turóci/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 9.11.2012
1.4.2022Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00
Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21700/36 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 29.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
9.5.2013Zmluvu o nájme pozemku č. 088301351300
Nájomca: SLOVTO s.r.o. / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 9.5.2013
3.7.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304211200 [PDF, 56 kB]
Nájomca : Anton Jurišta
Zverejnené dňa: 3.7.2012
13.7.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304221200 [PDF, 155 kB]
Nájomca : New City Development s.r.o./Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.7.2012
2.8.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304701200 [PDF, 377 kB]
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť/ Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 02.08.2012
24.8.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304981200 [PDF, 657 kB]
Prenájom pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 7221/1 o výmere 84 m2
Zverejnené dňa: 24.08.2012
27.2.2013Zmluvu o nájme pozemku č. 088307301200 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava. Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.02.2013
21.12.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088307781200
Nájomca: ECOHOUSE, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
9.11.2011Zmluvu o nájme pozemku č. 088307791100 [PDF, 151 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088307791100/Nájomca : Správcovské bratislavské družstvo/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa
Zverejnené dňa: 9.11.2011
21.12.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088307831200 [PDF, 526 kB]
/Nájomca: Anton Jurišta/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
11.11.2011Zmluvu o nájme pozemku č. 088308991100 [PDF, 356 kB]
Nájomca : SLOVUNIT Development s.r.o. / Dátum uzatvorenia zmluvy : 10.11.2011
Zverejnené dňa: 11.11.2011
14.2.2013Zmuva o nájme pozemku č. 088800081300
Prenájom spoluvlastníckeho podielu ¼ k časti z pozemku KN- E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a spoluvlastnícky podiel ¼ k časti z pozemku KN –E parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorené dňa: 13.2.2013
Zverejnené dňa: 14.2.2013
18.7.2013Zverejnenie Dodatku č. 08 83 0705 06 01
Dodatok č. 08 83 0705 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0705 06 00 / Nájomca :Mária Nedomová / Dátum uzatvorenia dodatku : 17.07.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 18.07.2013

Zobrazených je 21 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 -80-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.