Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.8.2016Dodatok č. 08 83 0560 14 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0560 14 00
číslo zmluvy : 088305601400 / nájomca : Ing. Pavol Lamper - LAKROS, Osadná 9, 831 03 Bratislava / dátum podpísania : 03.08.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.08.2016
31.7.2013Dodatok č. 08 83 0564 09 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0564 09 00
číslo zmluvy : 088305640900, nájomca : VOLEJBALOVÝ KLUB SLÁVIA UK BRATISLAVA, Haanova 52, 851 04 Bratislava, dátum uzatvorenia dodatku : 30.07.2013, účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Dátum zverejnenia: 31.07.2013
4.7.2018Dodatok č. 08 83 0569 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0569 12 00
Nájomca: Mgr. Art. Martin Lorincz
23.10.2013Dodatok č. 08 83 0570 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0570 12 00
Nájomca :VILLA RUSTICA, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 22.10.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2013
10.3.2017Dodatok č. 08 83 0579 14 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0579 14 00
číslo zmluvy : 088305791400
nájomca : VODOTIKA-MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
dátum podpísania : 09.03.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.03.2017
13.3.2014Dodatok č. 08 83 0580 11 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0580 11 00
Číslo zmluvy : 088305801100 nájomca : Občianske združenie ULITA, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 12.03.2014 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 13.03.2014
24.5.2016Dodatok č. 08 83 0581 05 01 k Zmluve o nájme č. 08 83 0581 05 00
Nájomca : Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0581 05 01: 23.5.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia vy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 24.05.2016
16.4.2014Dodatok č. 08 83 0581 13 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0581 13 00
číslo zmluvy : 088305811300 / nájomca : Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 15.04.2014 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Dátum zverejnenia : 16.04.2014
31.10.2017Dodatok č. 08 83 0585 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0585 07 00
Dodatok č. 08 83 0585 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0585 07 00/ Nájomca: Jozef Košutzký/ Dátum uzatvorenia dodatku: 30.10.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 31.10.2017
17.6.2022Dodatok č. 08 83 0585 13 01
Dodatok č. 08 83 0585 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0585 13 00, ktorého predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 08 83 0585 13 01
Objednávateľ: Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 835 672
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: 5 213,37 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
5.10.2012Dodatok č. 08 83 0586 10 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0586 10 00 [PDF, 298 kB]
číslo zmluvy : 088305861000 / nájomca : Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov NEVUS, A. Gwerkovej 15, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 04.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 05.10.2012
11.3.2016Dodatok č. 08 83 0586 12 01 k zmluve o nájme č. 08 83 0586 12 00
Nájomca : DAMP, spol. s.r.o., Majerníkova 23, Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0586 12 01: 10.03.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.03.2016
20.3.2018Dodatok č. 08 83 0588 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00
Nájomca: Gabriela Rothová
Dátum uzatvorenia dodatku: 20.03.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 20.03.2018
7.10.2020Dodatok č. 08 83 0589 20 01
Nájomca: Albín Luknár
Dátum uzatvorenia dodatku : 06.10.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
28.9.2017Dodatok č. 08 83 0596 14 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0596 14 00
Nájomca: Novomestský športový klub 1922 Bratislava, zastupuje: Marian Belianský, prezident, Tomáš Jurišta, viceprezident
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0596 14 01: 27.09.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 28.09.2017
15.10.2013Dodatok č. 08 83 0600 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0600 09 00
Nájomca :Ing. Vladimír Kosec a MUDr. Andrea Kosecová / Dátum uzatvorenia dodatku : 14.10.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 15.10.2013
8.12.2014Dodatok č. 08 83 0607 12 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00
Dodatok č. 08 83 0607 12 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00 , nájomcovia: Ing. Roland Procházka, Ing. Jozef Turóci podpísaný 05.12.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
24.10.2018Dodatok č. 08 83 0619 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0619 09 00
Dodatok č. 08 83 0619 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0619 09 00
Nájomca: Júlia Bačová
Dátum uzatvorenia dodatku : 24.10.2018
Dátum zverejnenia dodatku : 24.10.2018
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
13.4.2022Dodatok č. 08 83 0625 19 01 k Zmluve 08 83 0625 19 00
Predmet dodatku: Rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 22412/1, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 50 m².
Cena: 1
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Referát nájmov majetku
28.8.2015Dodatok č. 08 83 0629 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0629 04 00
Nájomca: Jozef Culka, Dudvážska 11, 821 07 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 25.08.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.08.2015
16.10.2017Dodatok č. 08 83 0632 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0632 16 00
Dodatok č. 08 83 0632 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0632 16 00/ Nájomca: Miloslav Kellner/ Dátum uzatvorenia dodatku: 12.10.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.10.2017
9.3.2015Dodatok č. 08 83 0634 14 01
Nájomca: MUDr. Jela Deáková a MUDr. Jozef Deák / Dátum uzatvorenia dodatky: 9.3.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 9.3.2015
29.7.2019Dodatok č. 08 83 0634 14 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0634 14 00
Dodatok č. 08 83 0634 14 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0634 14 00
Nájomca: MUDr. Jozef Deák
Dátum uzatvorenia zmluvy 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.11.2019Dodatok č. 08 83 0647 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0647 08 00
Nájomca: OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 07.11.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 09.11.2019
23.4.2020Dodatok č. 08 83 0653 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0653 19 00
Nájomca: Petra Žitňanská

Dátum uzatvorenia: 07.04.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.