Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
7.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0315-20-00
Nájomca: Pri Kuchajde, s.r.o.

Dátum uzatvorenia: 06.07.2020
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
25.9.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0312-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0312-13-00, nájomca: Nemocnica svätého Michala, a.s., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.9.2013
10.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0307-19-00
Nájomca: ReSpect, s.r.o., Michalská 5, 811 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 7.6.2019
Dátum zverejnenia: 10.6.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.7.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0307-15-00
Nájomca: Dobré bývanie s.r.o., dátum podpísania zmluvy 16.7.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.7.2015
23.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088303062000
Nájomca: Selfstorage, s.r.o., Kopčianska 17, 851 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 23.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0301-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0301-13-00, nájomca: SR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
19.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0300-18-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0300-18-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 19.4.2018
Dátum zverejnenia: 19.4.2018
Účinnosť zmluvy: 20.4.2018
26.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0292-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0292-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9883/1 k. ú. Nivy.
Číslo zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0292-22-00
Objednávateľ: Valéria Šimanová, Revúcka 7, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 21.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
24.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0288-16-00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Drobného 24 v zastúpení SVB DROBNÍCI, so sídlom Drobného 24, 84101 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy : 23.8.2016 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 24.8.2016
4.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0287-16-00
Nájomca : Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy : 1.7.2016 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 04.07.2016
23.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0286-16-00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pribišova 39-45 v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom Matejkova 20, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 22.6.2016. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.6.2016
23.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0285-16-00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Segnerova 4 v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., so sídlom Matejkova 20, 84105 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 22.6.2016. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa :23.6.2016
16.6.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0284-20-00
Nájomca: Twin City VIII s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.6.2020
Dátum zverejnenia: 16.6.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
24.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088302841800
Nájomca: Prof. Ľubica Bajzíková, CSc. a Ing. Peter Bajzík
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 24.04.2018
10.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0284-16-00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Púpavová 42-44, Pustá 2-8, Zohorská 8-10 v zastúpení SBYT, s.r.o., so sídlom Košická 37, 820 04 Bratislava a Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Púpavová 39-45 v zastúpení Púpavová ul. č. 39,41,43,45, so sídlom Púpavová 45, 841 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 9.6.2016. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.6.2016
24.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088302831800
Nájomca: Ing. Peter Bajzík a Prof. Ľubica Bajzíková, CSc.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 24.04.2018
19.6.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0275-15-00
Nájomca: VIMART, s.r.o. Metodova 3/3338, 08101 Prešov / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.06.2015
Zverejnené dňa: 19.6.2015
22.8.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0275-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0275-13-00, nájomca Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:22.08.2013
9.9.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0273-16-00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pekníkova 5-11 v zastúpení ÚDRŽBA DOMOV s.r.o., so sídlom Homolova 19, 841 02 Bratislava a Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pekníkova 1,3 v zastúpení SVB Pekníkova 1 a 3, so sídlom Pekníkova 3, 841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 8.9.2016. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 9.9.2016
30.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088302721200 [PDF, 5 MB]
číslo zmluvy : 088302721200 / nájomca : Andrej Gabura - ARG COM, miesto podnikania: Majerníkova 3043/58, Bratislava / dátum uzatvorenia zmluvy : 27.04.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 30.04.2012
1.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0266-16-00
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hanulova 5 v zastúpení SVB - Hanulova 5, so sídlom Hanulova 5, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 31.5.2016. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 1.6.2016
25.5.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0264-15-00
Nájomca: Ing. Zoltán Richter, dátum podpísania zmluvy 25.5.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.5.2015
22.7.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0262-15-00
Nájomca: Ivan Šinko, Klatovská 4, 821 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.07.2015
Zverejnené dňa: 22.7.2015
20.4.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088302581100 [PDF, 39 kB]
Nájomca: Bratislavské bábkové divadlo,príspevková organizácia, 811 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 20.04.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.04.2011
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0256-12-00 [PDF, 644 kB]
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 9, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.