Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
1.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0402-16-00
číslo zmluvy: 08-83-0402-16-00 / nájomca: Marián Okál / dátum podpísania zmluvy 1.8.2016 / účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 01.08.2016
1.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0401-16-00
číslo zmluvy: 08-83-0401-16-00 / nájomca: Silvia Marušincová / dátum podpísania zmluvy 1.8.2016 / účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 01.08.2016
1.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0400-16-00
číslo zmluvy: 08-83-0400-16-00 / Nájomca: Anton Smolko / dátum podpísania zmluvy 1.8.2016 / účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 01.08.2016
1.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0399-16-00
číslo zmluvy: 08-83-0399-16-00 / nájomca: Ing. Juraj Nestarec, / dátum podpísania zmluvy 1.8.2016 / účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 01.08.2016
1.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0398-16-00
číslo zmluvy: 08-83-0398-16-00 / Nájomca: Ing. Janette Jurčáková, dátum podpísania zmluvy 1.8.2016 / účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 01.08.2016
22.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00 [PDF, 718 kB]
nájomca EKORDA. s.r.o., dátum podpísania zmluvy 21.06.2012, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.6.2012
30.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088303921100 [PDF, 789 kB]
Nájomca : Rudolf Fricman/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 30.05.2011/Zverejnené dňa 30.05.2011/
Zverejnené dňa: 30.05.2011
19.7.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0387-21-00
Nájom pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, za účelom vybudovania časti verejného chodníka pre peších spájajúceho ulice Kráľovské údolie a Radvanská, spoločnosti iiSTATE, s.r.o.
Číslo zmluvy: 08-83-0387-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088303841100 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca : Ing. Kamil Frimmel a manželka Silvia Frimmelová/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 30.05.2011/Zverejnené dňa 30.05.2011
Zverejnené dňa: 30.05.2011
10.8.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0383-15-00
Nájomca: W Residence, s.r.o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2015
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
22.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0374-20-00
Nájomca: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.7.2020
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0373-20-00
Nájomca: OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 13.7.2020
Dátum zverejnenia: 13.7.2020
5.8.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0372-15-00
Nájomca: Eva Szalaiová a Imrich Szalai, dátum podpísania zmluvy 4.8.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2015
18.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0365-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0365-13-00, nájomca: Rezidencie Machnáč, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.10.2013
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00, nájomca: Bratislavské podhradie, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
13.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00 [PDF, 3,3 MB]
Nájomca: PRVOSIENKOVA CESTA, družstvo / dátum uzatvorenia zmluvy:12.5.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.5.2011
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0360-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0360-13-00, nájomca: Nemocnica svätého Michala, a. s., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0359-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0359-13-00, nájomca: AKJ, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
29.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10132/11, parc. č. 10132/1 a stavby súp. č. 17531, k. ú. Nivy.
Číslo zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00
Dodávateľ: Komunálny podnik Bratislavy, Technická 6, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 1.-
Oddelenie majetkových vzťahov
24.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 15196/7 k. ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 08-83-0355-22-00
Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48, v zastúpení správcom VSD, s.r.o.,
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 35,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-11-00 [PDF, 703 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-11-00 / Nájomca: Spoločenstvo vlastníkov bytov Svidnícka č. 6 až 14, Svidnícka 12, 821 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 11.05.2011
Zverejnené dňa: 11.05.2011
19.5.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0349-17-00
Nájomca: JUDr. Emil Molnár
Dátum podpísania zmluvy: 19.5.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia:19.05.2017
26.5.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0346-17-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Čunovo
Dátum podpísania zmluvy: 26.5.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia:26.05.2017
9.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088303421800
Nájomca: JUDr. Darina Gažovská
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.05.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
30.6.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0332-21-00
nájom časti pozemku parc. č. 585/5, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania a užívanie prejazdu na parkovacie státia
Dátum uzatvorenia: 15.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie nájmov majetku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.