Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.10.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00
Spoloční nájomcovia: Anton Herceg a JUDr. Zuzana Hercegová, Ing. arch. Roman Hájek, JUDr. Boris Reken a JUDr. Lucia Reken, dátum podpísania zmluvy 23.10.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2015
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088304881200 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088304881200/Nájomca: Lidl Slovenská republika, v.o.s. / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.8.2012
26.8.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0481-14-00
Nájomca: Občianske združenie: Priatelia Bartókovej ulice, dátum podpísania zmluvy 25.8.2014; účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2014
8.10.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0480-14-00
Nájomca: Ekonomický ústav SAV, Šancova 56, 811 05 Bratislava Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.10.2014
Zverejnené dňa: 08.10.2014
26.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0476-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0476-19-00
Nájomca: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
26.8.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0471-20-00
Nájomca: Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.8.2020
Dátum zverejnenia: 26.8.2020
18.8.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0470-20-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0470-20-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka7, 9, 11 a 13 v zastúpení Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.08.2020
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
22.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088304541100 [PDF, 1 MB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bošániho 1,3,5 v zastúpení Bytový podnik Dúbravka,spol. s r.o., sídlo : Fedákova 1, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 21.06.2011. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.06.2011
29.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088304481800
Nájomca: Dalibor Kišš
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.05.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 29.05.2018
24.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00, nájomca Mišikova, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.7.2012
3.8.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0442-16-00 [PDF, 1,4 MB]
Mestská časť Bratislava-Čunovo, dátum podpísania zmluvy 3.8.2016, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.08.2016
21.7.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0423-20-00
Nájomca: Paprika Studios s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

Dátum zverejnenia: 21.07.2020
Dátum podpísania: 21.07.2020
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0422-19-00
Nájomca: Esterhazy Real Estate s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 4.7.2019
Dátum zverejnenia: 9.7.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0422-11-00 [PDF, 1,2 MB]
Nájomca: PBL DEVELOPMENT, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 21.06.2011
Zverejnené dňa 21.06.2011
21.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0421-11-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Robert Salay, Žehrianska 14, 851 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 21.06.2011
Zverejnené dňa 21.06.2011
25.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0419-18-00
Nájomca: Ján Pudmericzký – OVOCIE-ZELENINA
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.5.2018
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
7.7.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0419-17-00
Nájomca: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 6.7.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.7.2017
24.7.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0417-14-00
Nájomca: Prvá distribučná spoločnosť s r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 23.07.2014. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 24.07.2014
24.7.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0417-14-00
Nájomca: Prvá distribučná spoločnosť s r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 23.07.2014. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 24.07.2014
24.7.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0416-14-00
Nájomca: Prvá distribučná spoločnosť s r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 23.07.2014. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.07.2014
28.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088304121800
Nájomca: Mestská časť Bratislav –Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.05.2018
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 28.05.2018
23.8.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0410-21-00
uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 597 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého kultúrneho centra vo vyhradenom vozni električky T3 – kultúrnom prostriedku na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
25.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0410-18-00
Nájomca: FIPOREAL, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.5.2018
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 25.05.2108
23.8.2021ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0409-21-00
uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 756 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania komunitnej dielne Cyklokuchyňa na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
23.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0406-11-00 [PDF, 975 kB]
Nájomca : Ing. Miroslav Skovajsa/ Plnenie : 10 117,--Eur/ročne /Dátum uzatvorenia zmluvy : 22.6.2011/ Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnená dňa : 23.06.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.