Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0608-11-00 [PDF, 654 kB]
Nájomca: spoločnosť BOLINIVIO HOLDINGS LIMITED so sídlom na Cypre / dátum podpísania zmluvy: 21.7.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.07.2011
19.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0606-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0606-13-00, nájomca: DreamField Property s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
27.10.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0597-14-00
Nájomca: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.10.2014. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.10.2014
24.10.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00, nájomca: Malé Krasňany s. r.o., sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava,podpísaná dňa 23.10.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
24.10.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0594-14-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0594-14-00, nájomca: Malé Krasňany s. r.o., sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava,podpísaná dňa 23.10.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
27.10.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0593-14-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0593-14-00, nájomca: New City Development s. r.o., sídlo: Pluhová 5, 831 03 Bratislava,podpísaná dňa 24.10.2014,účinnosť deň po
zverejnení.
Zverejnené dňa: 27.10.2014
7.9.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0592-18-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0592-18-00
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 7.9.2018
Účinnosť zmluvy: 8.9.2018
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088305861200 [PDF, 349 kB]
Nájomca: DAMP, spol. s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
19.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0585-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0585-13-00, nájomca: Bratislavské podhradie, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:19.12.2013
16.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0584-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0584-13-00, nájomca: Ing. arch. Michal Slávik, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.12.2013
2.8.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088305801100 [PDF, 863 kB]
Nájomca : Občianske združenie ULITA, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava plnenie : 50,35 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 01.08.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa :02.08.2011
9.8.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088305791100 [PDF, 908 kB]
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Landauova 6,8,10 v zastúpení Bytový podnik Dúbravka,spol. s r.o., sídlo : Fedákova 1, 841 02 Bratislava Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 08.08.2011 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 09.08.2011
16.11.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0577-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0577-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 874/1, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ parc. 383/100 v k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0572-12-00 [PDF, 1,6 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0572-12-00, nájomca Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.10.2012
1.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0569-11-00 [PDF, 2,2 MB]
Nájomca: Ing. Viktor Levkanič, Ing. Lucia Levkaničová, Mgr. Erik Višňovský, Ing. arch. Monika Dudášová / dátum podpísania zmluvy: 29.6.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 01.07.2011
29.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088305621100 [PDF, 762 kB]
/Nájomca : Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 29.06.2011/Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 29.06.2011
22.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0554-11-00 [PDF, 4,7 MB]
Nájomca: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 21.06.2011.
Zverejnené dňa 21.06.2011
16.9.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0541-16-00
Nájomca: Mgr. Edita Martišová, dátum podpísania zmluvy 16.9.2016, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.9.2016
10.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0541-12-00 [PDF, 605 kB]
Nájomca: Slovenský zväz pozemného hokeja Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2012
19.9.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0530-14-00
Nájomca:HORSEN, s.r.o. Agátová 4D, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.09.2014
Zverejnené dňa: 19.09.2014
26.10.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0518-15-00
Nájomca: MC Ertls s. r. o., dátum podpísania zmluvy 23.10.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2015
27.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00 [PDF, 649 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00, nájomca SHSM, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.08.2012
26.10.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0497-15-00
Nájomca: MEDIAPRESS Bratiuslava spol. s r. o., dátum podpísania zmluvy 23.10.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2015
27.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0495-19-00
Nájomca: Vlastníci bytov a NP Blumentálska 20,22,24 v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP CONCORDIA 76, Blumentálska 2735/22, 811 07 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 26.8.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 27.8.2019
26.10.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0494-15-00
Nájomca: Tychler s. r. o., dátum podpísania zmluvy 23.10.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.