Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
11.11.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088306982000
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.11.2020
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
25.10.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088306901700
Nájomca: Ing. Imrich Zácsik
Dátum uzatvorenia zmluvy : 25.10.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
28.9.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0675-11-00 [PDF, 687 kB]
Nájomca: spoločnosť CAROUSELS AND CARNIVALS, s.r.o., Palárikova 12, 811 04 Bratislava / dátum podpísania zmluvy: 27.9.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.9.2011
30.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088306681400
Nájomca: Ing. Friedrich Glatzner / Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.10.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.12.2014
8.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0666-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0666-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1385 k.ú. Petržalka vo výmere 22 m² .
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0665-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0665-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5016/9 k.ú. Petržalka vo výmere 142 m² .
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0664-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0664-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1994, k. ú. Petržalka vo výmere 1578 m² .
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.9.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0662-11-00 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: Stavomontáže Trnávka, a. s. Vajnorská 167, 831 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy 05.09.2011
Zverejnené dňa 07.09.2011
2.11.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088306612000
Nájomca: Jana Chalupová, Kadnárova 39, 831 051 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy : 23.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
16.10.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088306601700
Nájomca: Ing. Milada Izakovičová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.10.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 16.10.2017
14.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0655-19-00
Nájomca: Ing. Boris Deglovič a Ing. Soňa Deglovičová
Dátum podpísania zmluvy: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
22.8.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0649-17-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 22.8.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.08.2017
23.10.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0645-19-00
Nájomca: REMING CONSULT a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Dátum účinnosti: 24.10.2019
4.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0644-19-00
Nájomca: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.10.2019
Dátum zverejnenia: 4.11.2019
Dátum účinnosti: 5.11.2019
21.8.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0644-18-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0644-18-00.
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 21.8.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 21.8.2018
Účinnosť zmluvy: 22.8.2018
4.11.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0640-15-00
Nájomca: Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, dátum podpísania zmluvy 3.11.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 4.11.2015
16.12.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 088306312100
Predmetom nájmu je časť pozemku parc. č. 3244 v rozsahu 1m2, k. ú. Petržalka, za účelom osadenia meteostanice v areáli Archívu Mesta Bratislava. Nájomné bolo stanovené na sumu 6,00 Eur/m2/rok.
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0629-16-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0629-16-00. Nájomca: Slovenský hydrometeorologický ústav. Predmet nájmu : k. ú. Podunajské Biskupice - časť pozemku registra „C“ parc. č. 6054/1 vo výmere 1 m², časť pozemku registra „E“ parc. č. 470 vo výmere 1 m², k. ú. Nivy - časť pozemku registra „C“ parc. č. 9732/15 vo výmere 1 m², časť pozemku registra „E“ parc. č. 1847/104 vo výmere 1m², k. ú. Čunovo - časť pozemku registra „C“ parc. č. 1709 vo výmere 1 m², časť pozemku registra „E“ parc. č. 77/2 vo výmere 1 m², Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.11.2016
Dátum zverejnenia zmluvy : 16.11.2016
24.11.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0623-14-00
Krajský súd v Bratislave, dátum podpísania zmluvy 21.11.2014, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.11.2014
28.10.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0622-19-00 / CEZ ÚV SR 1295/2019
Nájomca: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 25.10.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28.10.2019
8.1.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0622-13-00
Nájomca: DEVELOPMENT 4, a.s. Komárnická2, 4, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.01.2014
Zverejnené dňa: 8.1.2014
28.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0617-11-00 [PDF, 952 kB]
Nájomca: Konstrukt Invest s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 28.07.2011
Zverejnené dňa 28.07.2011
25.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0615-11-00 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: New City Devleopment - Rumančeková, s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy 25.07.2011
Zverejnené dňa 25.07.2011
21.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0613-12-00 [PDF, 1,5 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0613-12-00, nájomca Telovýchovná jednota - Záhorák - tenisový klub, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.11.2012
18.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0609-11-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: C3X, s.r.o., Šulekova 6, 811 06 Bratislava / dátum podpísania zmluvy: 18.7.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.07.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.