Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
10.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088308421700
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, zastúpená: JUDr. Ing. Martinom Kurucom, starostom
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0842 17 00: 09.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.11.2017
18.11.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0830-14-00
Nájomca: Europolis Harbour City,s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2014
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
19.11.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0829-14-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pavla Horova 10,12, zastúpení Správcovským bratislavským družstvom , dátum podpísania zmluvy 14.11.2014; účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2014
10.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088307971200
Nájomca: Radničné námestie Rača, Sasinkova 5, Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.01.2013/ účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa 10.1.2013
11.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088307941200
Nájomca: Riazanská - invest, s.r.o., Bajkalská 9/B, Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.01.2013/ účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa 10.1.2013
26.10.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0790-18-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0790-18-00
Nájomca: DXT Development, s. r. o., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 26.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.10.2018
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0788-11-00 [PDF, 313 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0788-11-00, nájomca NOALI, s.r.o., dátum podpísania zmluvy 14.12.2011.
Zverejnené dňa: 16.12.2011
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0787-19-00 [PDF, 878 kB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
8.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088307841100 [PDF, 185 kB]
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana/ Predmet zmluvy: časť pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m2/ Plnenie: 380,-- EUR ročne/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/ Zverejnená dňa 8.11.2011
21.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00 [PDF, 2,1 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00, nájomca Panorama byty, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
29.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0764-17-00
Nájomca: Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA, Námestie hraničiarov 1622/16, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 29.11.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
8.12.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0760-15-00
Spoloční nájomcovia : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hany Meličkovej 11,13 v zastúpení BYTOKOMPLET - D, s.r.o., so sídlom Kamenárska 18, 821 04 Bratislava a Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hany Meličkovej 7,9 v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo, so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 07.12.2015. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.12.2015
20.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088307571100 [PDF, 815 kB]
Nájomca : Ing.František Bruckmayer a MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 17.10.2011
Zverejnené dňa 20.10.2011
31.10.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088307511700
Názov: Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0751 17 00
Spoloční nájomcovia: Viera Pavlovičová, MUDr. Martin Pavlovič a Tomáš Pavlovič, bytom v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.10.2017
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa:31.10.2017
21.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088307501700
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307501700
nájomca : Custom – Pharma III s.r.o., Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Dátum podpísania : 20.11.2017
Plnenie : 12 525,00 Eur/rok
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.11.2017
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
11.11.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0749-19-00
Nájomca: APIS home, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 8.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
Účinnosť zmluvy: 12.11.2019
29.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088307461700
Spoloční nájomcovia: Adrián Rentka, Rastislav Pavlík a Ivana Pavlíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.11.2017
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 29.11.2017
29.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0745-17-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 29.11.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
3.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0744-12-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0744-12-00, nájomca Vladimír Baláž ZAS FANT, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.1.2013
28.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088307361100 [PDF, 290 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 28.10.2011
Zverejnené dňa: 28.10.2011
15.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088307341700
Nájomca: Philippe Dubos a Dominique Christine Claude Dubos
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
2.12.2015Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0729-15-00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bílikova 16 v zastúpení SVB-B-16 Bílikova 16, so sídlom Bílikova 16, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy : 30.11.2015. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 2.12.2015
20.12.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0714-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0714-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 22216/11 k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
15.2.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088307061700
Nájomca: President MTA, s.r.o., Švantnerova 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.2.2018
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 15.02.2018
31.10.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088307051700
Nájomca: SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o., so sídlom Saratovská 13, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.10.2017
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 31.10.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.