Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
27.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088309901700
Nájomca: Jarolav Baňař
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
6.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0985-17-00
Nájomca: Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu na území Slovenskej republiky, Lodná 2, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 05.12.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 06.12.2017
8.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0984-17-00
Nájomca: Tidly Slovakia, a.s., Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica
Dátum podpísania zmluvy: 7.12.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 08.12.2017
8.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0975-17-00
Nájomca: Slovenské národné múzeum Bratislava, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 7.12.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 08.12.2017
18.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0974-17-00
Nájomca: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 15.12.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 18.12.2017
12.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088309681100 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 09.12.2011
Zverejnené dňa: 12.12.2011
29.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088309591700
Nájomca: Ing. Ľudovít Zeman
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
15.11.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088309531700
Nájomca: Ing. Ondrej Horváth
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0951-11-00 [PDF, 304 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0951-11-00, nájomca Ing. Gabriela Enjalbal, dátum podpísania zmluvy 28.11.2011
Zverejnené dňa: 29.11.2011
23.10.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0949-18-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0949-18-00
Nájomca: Lucia Komlóssyová
Dátum podpísania zmluvy: 23.10.2018
Dátum zverejnenia: 23.10.2018
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0949-11-00 [PDF, 303 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0949-11-00, nájomca JUDr. Vladimír Vráblik a JUDr. Beata Vrábliková, dátum podpísania zmluvy 29.11.2011
Zverejnené dňa: 29.11.2011
8.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088309451700
Nájomca: JUDr. Ľuboš Bunčiak
Dátum uzatvorenia zmluvy : 07.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 08.12.2017
12.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0930-14-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Klincová 15, 17, 19, 21 so súpis. č. 237 Bratislava , k. ú. Nivy / v zastúpení : A.M.C. – A Správa nehnuteľností s.r.o., Kvačalova 15, 821 08 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.12.2014
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
8.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0911-14-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Komárnická 48-50 so súp. č. 120, Bratislava, k. ú. Ružinov,
v zastúpení: BYTOSPOL.S.S.,s.r.o. Drieňová 11, 821 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.12.2014
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
8.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0900-14-00
Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Karloveská 16,18,20, Fadruszova 2,4,6,8, Kempelenova 13,15,17, v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 05.12.2014. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 8.12.2014
18.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0900-11-00
Nájomca: KOVO GROUP s.r.o. Svidnícka 6, 821 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy 18.11.2011
8.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0899-14-00
Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jurigovo nám. 1,3, v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 05.12.2014. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 8.12.2014
8.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0898-14-00
Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Líščie údolie 63,65,67,69,71, v zastúpení Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 05.12.2014. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 8.12.2014
11.11.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0891-16-00
Nájomca: Rozhlas a televízia Slovenska,Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy 10.11.2016
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva bola zverejnená dňa: 11.11.2016
12.1.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0884-20-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Leškova 3017/8, Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení: Bytkomfort – BA, a.s., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 12.1.2021
Dátum zverejnenia: 12. 1. 2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-08-83-0790-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-08-83-0790-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/11 a 23014/21 k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0873-19-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.12.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
10.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0871-19-00
Nájomca: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 10.12.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.12.2019
24.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0857-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0857-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9.
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 24.02.2022
Dátum účinnosti: 25.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.12.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0847-20-00
Nájomca: BRATSLAVA WEST GATE, s. r. o., Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.