Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
2.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0669 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0669 1700, ktorej predmetom je prenájom pozemku parc. č. 6978/1 vo výmere 1142 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 16.04.2018
Zverejnená dňa: 02.05.2018
6.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0489 1900
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0489 1900, ktorej predmetom je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku registra "C" parc. č. 2131 - orná pôda vo výmere 274 m2 v k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 05. 08. 2019
Zverejnená dňa: 06. 08. 2019
25.7.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0470 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0470 1700, ktorej predmetom je prenájom pozemku v k. ú. Trnávka, E-KN parc. č. 1214/28 v podiele 1/28.
Uzatvorená dňa: 29. 6. 2017
Zverejnená dňa: 25. 7. 2017
25.7.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0357 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0357 1700, ktorej predmetom je prenájom pozemku k. ú. Trnávka parc. č. 4341/85.
Uzatvorená dňa: 29. 6. 2017
Zverejnená dňa: 25. 4. 2017
25.5.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0334 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0334 1700
Prenajímateľka: Erika Sabová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.05.2017
Dátum zverejnenia: 25.05.2017
26.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0282 1900
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0282 1900, ktorej predmetom je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou pozemok registra "C" parc. č. 4341/66 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 662 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 24. 06. 2019
Zverejnená dňa: 26. 06. 2019
10.5.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0245 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0245 1700
Prenajímateľ: Oľga Neischlová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 3.5.2017
Dátum zverejnenia: 10.5.2017
25.7.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0244 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0244 1700, ktorej predmetom je prenájom pozemku v k. ú. Ružinov parc. č. 226 - orná pôda.
Uzatvorená dňa 30. 6. 2017
Zverejnená dňa: 25. 7. 2017
18.4.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0241 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0241 1700
Prenajímateľka: Eva Kupková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.4.2017
Dátum zverejnenia: 18.4.2017
18.4.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0226 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0226 1700
Prenajímatelia: Jana Kelnarová a Lýdia Ďorďová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.4.2017
Dátum zverejnenia: 18.4.2017
30.3.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0148 1700 [PDF, 215 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0148 1700
Prenajímateľky: Katarína Wolfová a Mária Jankovičová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.3.2017
Dátum zverejnenia: 30.3.2017
20.3.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0139 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0139 1700
Prenajímateľ: Celestín Weiszmann
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.3.2017
Dátum zverejnenia: 20.3.2017
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-255-12-00
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012
5.12.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1123-18-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 4.12.2018
Dátum zverejnenia: 5.12.2018
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1095-17-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1095-17-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 21.12.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 21.12.2017
29.1.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088310921700
Nájomca: Ing. Ján Ondko a Ing. Miroslava Ondková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.01.2018
Dátum zverejnenia: 29.01.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
30.12.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1058-16-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 30.12.2016
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.12.2016
8.1.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1055-17-00
Nájomca: PaedDr. Ladislav Smolen
Dátum uzatvorenia zmluvy: 3.1.2018
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 08.01.2018
8.1.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1054-17-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Miletičova č. 46 v zastúpení Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Miletičova č. 46
Dátum uzatvorenia zmluvy: 3.1.2018
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 08.01.2018
26.1.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7-13 v zastúpení Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.1.2018
Dátum zverejnenia: 26.01.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
15.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088310451700
Nájomca: JUDr. Imrich Horváth
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 1045 17 00: 14.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
2.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088310371700
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sibírska 31, 33, 35, 37, Šuňavcová 1 – 3, Šuňavcová 5 - 11, Ukrajinská 10, Ursínyho 1, Sibírska 29, Bratislava, v zastúpení: Ing. Anna Horárová
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 1037 17 00: 01.03.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 2.3.2018
8.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088310201700
Nájomca: Ingrid Farkašová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 7.12.2017
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 08.12.2017
22.11.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1014-18-00
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.11.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 22.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy: 23.11.2018
13.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088310041700
Nájomca: Poľnohospodárske družstvo Bratislava - Vinohrady
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.12.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.