Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
5.8.2011Dodatok č. 088300941101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300941100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2011
8.8.2011Dodatok č. 088310700704 k Zmluve o nájme pozemku [PDF, 38 kB]
číslo zmluvy : 088310700700/ Nájomca : Mestské lesy v Bratislave/ Dátum uzatvorenia dodatku dňa 08.08.2011/ Účinnosť dodatku - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 08.08.2011
9.8.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088305791100 [PDF, 908 kB]
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Landauova 6,8,10 v zastúpení Bytový podnik Dúbravka,spol. s r.o., sídlo : Fedákova 1, 841 02 Bratislava Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 08.08.2011 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 09.08.2011
10.8.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0359 11 00 [PDF, 2,1 MB]
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Jána Stanislava 22-28 a administratívy č. 2 na ulici Jána Stanislava 28A v zastúpení Váš správca spol. s r.o., sídlo : Furdekova 4, 851 03 Bratislava Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 09.08.2011 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 10.08.2011
26.8.2011Dodatok č. 088304950901 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304950900 [PDF, 36 kB]
Nájomca : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 25.08.2011 Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.08.2011
5.9.2011Dodatok č. 08-83-0328-11-01/0099 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0328-11-00/0099 [PDF, 36 kB]
Nájomca: Robert Méry, Hany Meličkovej 19/A, 841 05 Bratislava / dátum podpísania dodatku: 31.8.2011/ účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.9.2011
7.9.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0662-11-00 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: Stavomontáže Trnávka, a. s. Vajnorská 167, 831 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy 05.09.2011
Zverejnené dňa 07.09.2011
9.9.2011Dodatok č. 088308450603 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088308450600, nájomca : JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA STU, Májová 21, 851 01 Bratislava, dátum uzatvorenia dodatku : 09.09.2011, účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 09.09.2011
26.9.2011Dodatok č. 088304790903 ku Zmluve o nájme pozemku [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088304790900 nájomca : TK SLÁVIA AGROFERT , a.s., Špitalska 10, 811 08 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 26.09.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 26.09.2011
28.9.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0675-11-00 [PDF, 687 kB]
Nájomca: spoločnosť CAROUSELS AND CARNIVALS, s.r.o., Palárikova 12, 811 04 Bratislava / dátum podpísania zmluvy: 27.9.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.9.2011
7.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088801481100 [PDF, 996 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 3135/1, parc. č. 3431 a parc. č. 4304. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 7.10.2011
10.10.2011Dodatok č. 08-83-0799-08-01 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0799-08-00 [PDF, 888 kB]
Nájomca: JUNIS Development s.r.o., IČO: 36 764 566, Bratislava / dátum podpísania dodatku: 7.10.2011/ účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.10.2011
12.10.2011Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 088300700700 [PDF, 36 kB]
Nájomca : HEMMING, s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava; Dátum uzatvorenia dodatku : 11.10.2011; Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia;
Zverejnené dňa : 12.10.2011
14.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0715 11 00 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hanulova 9 v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo, sídlo : Drobného 27, 841 01 Bratislava Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 12.10.2011 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 14.10.2011
20.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088307571100 [PDF, 815 kB]
Nájomca : Ing.František Bruckmayer a MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 17.10.2011
Zverejnené dňa 20.10.2011
25.10.2011Zmluva o nájme pozemkov - číslo zmluvy: 088307161100 [PDF, 327 kB]
Zmluva o nájme pozemkov - číslo zmluvy: 088307161100, nájomca: MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., Haanova 10/a, 851 04 Bratislava; plnenie: 8 176,50 Eur ročne; dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2011; účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Datum zverejnenia: 25.10.2011
25.10.2011Dodatok k Zmluve o nájme pozemku č. 088808981000 [PDF, 571 kB]
Nájomca : CTY GROUP,a.s., Bellova 3, Košice; Dátum uzatvorenia dodatku : 24.10.2011; Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia;
Zverejnené dňa : 25.10.2011
28.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0722 11 00 [PDF, 235 kB]
Číslo zmluvy : 088307221100 nájomca : Viera Vaneková, Mandľová 57, 851 10 Bratislava plnenie : 84 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 28.10.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa : 31.10.2011
28.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0723 11 00 [PDF, 271 kB]
Číslo zmluvy : 088307231100 nájomca : Andrej Mann - AGENTÚRA HANKA, Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava plnenie : 171 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 28.10.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa : 31.10.2011
28.10.2011Dodatok č. 088303741001 k Zmluve o nájme pozemku č. 088303741000 [PDF, 36 kB]
Nájomca : ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 28.10.2011 Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 28.10.2011
28.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088307361100 [PDF, 290 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 28.10.2011
Zverejnené dňa: 28.10.2011
2.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088807731100 [PDF, 698 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k.ú. Vajnory, parc. č. 4180/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.11.2011
2.11.2011Dodatok č. 18-83-0863-10-01/0099 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [PDF, 36 kB]
Popis: Nájomca: Parking House a.s., Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava / dátum podpísania dodatku: 31.10.2011 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.11.2011
3.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088806461100 [PDF, 1,2 MB]
Nájomca : ELONIR s.r.o.,Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 950 462 dátum uzatvorenia zmluvy : 2.11.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa : 3.11.2011
8.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088307841100 [PDF, 185 kB]
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana/ Predmet zmluvy: časť pozemku parc. č. 2880 vo výmere 760 m2/ Plnenie: 380,-- EUR ročne/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/ Zverejnená dňa 8.11.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.