Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803991100 [PDF, 408 kB]
Nájom pozemku registra "C" v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/655 v podiele 1/4 a pozemkov registra "C" v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 v podiele 1/12 a parc. č. 2737/71 v podiele 1/12.
Zverejnené dňa: 30.05.2011
30.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088303921100 [PDF, 789 kB]
Nájomca : Rudolf Fricman/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 30.05.2011/Zverejnené dňa 30.05.2011/
Zverejnené dňa: 30.05.2011
30.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088303841100 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca : Ing. Kamil Frimmel a manželka Silvia Frimmelová/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 30.05.2011/Zverejnené dňa 30.05.2011
Zverejnené dňa: 30.05.2011
1.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0356 11 00 [PDF, 628 kB]
Nájomca : Ivan Plučinský Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 31.05.2011 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 01.06.2011
1.6.2011Dodatok č. 088304820702 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304820700 [PDF, 36 kB]
Nájomca : Ing. Peter Hanulík - PEHA, Donnerova 9, 841 05 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 31.05.2011 Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 01.06.2011
3.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803741100 [PDF, 368 kB]
Predmetom prenájmu je časť pozemku v k.ú. Záhorská Bystrica, "E" parc. č. 4871 - podiel 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 03.6.2011
3.6.2011Zmluva o nájme pozemku [PDF, 847 kB]
Číslo zmluvy: 088303301100 nájomca : Ernest Zdichavský, Vranovská 57, 851 01 Bratislava plnenie : 588 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 03.06.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 03.06.2011
21.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0422-11-00 [PDF, 1,2 MB]
Nájomca: PBL DEVELOPMENT, s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 21.06.2011
Zverejnené dňa 21.06.2011
21.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0421-11-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Robert Salay, Žehrianska 14, 851 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 21.06.2011
Zverejnené dňa 21.06.2011
22.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0554-11-00 [PDF, 4,7 MB]
Nájomca: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 21.06.2011.
Zverejnené dňa 21.06.2011
22.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088304541100 [PDF, 1 MB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bošániho 1,3,5 v zastúpení Bytový podnik Dúbravka,spol. s r.o., sídlo : Fedákova 1, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 21.06.2011. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.06.2011
23.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0406-11-00 [PDF, 975 kB]
Nájomca : Ing. Miroslav Skovajsa/ Plnenie : 10 117,--Eur/ročne /Dátum uzatvorenia zmluvy : 22.6.2011/ Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnená dňa : 23.06.2011
27.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803601100 [PDF, 837 kB]
Predmetom prenájmu sú pozemky v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2367/3, 2367/4, 2366/5, 2365/4. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 27.6.2011
29.6.2011Zmluva o nájme pozemku [PDF, 762 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088305621100/Nájomca: Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku / Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 29.06.2011 / Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 29.6.2011
29.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088305621100 [PDF, 762 kB]
/Nájomca : Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 29.06.2011/Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 29.06.2011
1.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0569-11-00 [PDF, 2,2 MB]
Nájomca: Ing. Viktor Levkanič, Ing. Lucia Levkaničová, Mgr. Erik Višňovský, Ing. arch. Monika Dudášová / dátum podpísania zmluvy: 29.6.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 01.07.2011
7.7.2011Nájomná zmluva č. 088805591100 [PDF, 441 kB]
Predmetom prenájmu je pozemok registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1313. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.7.2011
18.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0609-11-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: C3X, s.r.o., Šulekova 6, 811 06 Bratislava / dátum podpísania zmluvy: 18.7.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.07.2011
25.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0608-11-00 [PDF, 654 kB]
Nájomca: spoločnosť BOLINIVIO HOLDINGS LIMITED so sídlom na Cypre / dátum podpísania zmluvy: 21.7.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.07.2011
25.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0615-11-00 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: New City Devleopment - Rumančeková, s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy 25.07.2011
Zverejnené dňa 25.07.2011
28.7.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0617-11-00 [PDF, 952 kB]
Nájomca: Konstrukt Invest s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 28.07.2011
Zverejnené dňa 28.07.2011
2.8.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088305801100 [PDF, 863 kB]
Nájomca : Občianske združenie ULITA, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava plnenie : 50,35 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 01.08.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa :02.08.2011
5.8.2011Dodatok č. 088300911101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300911100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2011
5.8.2011Dodatok č. 088300921101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300921100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa :05.08.2011
5.8.2011Dodatok č. 088300931101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300931100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.