Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
18.10.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0653 19 00
18.10.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0490 19 00
Nájomca: Erik Furda
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.10.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.10.2019Dodatok č. 08 83 0167 13 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0167 13 00
Číslo zmluvy: 088301671300
Nájomca: FORESPO BUDATÍNSKA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania : 16.10.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 17.10.2019
19.9.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0583 19 00
Nájomca: Mgr. Ingrid Csibová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Účinnosť zmluvy: 20.09.2019
19.9.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0598 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0598 19 00
Nájomca: Marcel Miglierini
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.09.2019
18.9.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0484 19 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Námestie hraničiarov č. 31-39, súpis. č. 3728 v zastúpení: APIS facility services, s. r. o., Námestie hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania: 17.09.2019
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
Dátum účinnosti: 19.09.2019
18.9.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0483 19 00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Námestie hraničiarov č. 31-39, súpis. č. 3728 v zastúpení: APIS facility services, s. r. o., Námestie hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania : 17.09.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 18.09.2019
28.8.2019Dodatok č. 08 83 0486 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0486 19 00
Nájomca: Richard Hamar
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28.08.2019
28.8.2019Dodatok č. 08 83 0487 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0487 19 00
Nájomca: Richard Hamar
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28.08.2019
28.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0560 19 00
Názov: Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0560 19 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Galbavého 2 v zastúpení spoločnosti MADJAN, s. r. o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 27.08.2019
27.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0495-19-00
Nájomca: Vlastníci bytov a NP Blumentálska 20,22,24 v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP CONCORDIA 76, Blumentálska 2735/22, 811 07 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 26.8.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 27.8.2019
27.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0475 19 00
Nájomca: Milan Račko
Dátum uzatvorenia zmluvy 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
27.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0530 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0530 19 00
Nájomca: Miloš Gašparík
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.08.2019
27.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0529 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0529 19 00
Nájomca: Roman Gašparík
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.08.2019
27.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0528 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0528 19 00
Nájomca: Miloš Gašparík a Katarína Gašparíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.08.2019
26.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0476-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0476-19-00
Nájomca: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.08.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
26.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0566 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0566 19 00
Nájomca: Mária Baroková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2019
14.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0532 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0532 19 00
Nájomca: Oľga Pottmanová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.8.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0508 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0508 19 00
Nájomca: Občianske združenie Odyseus, Haanova 10, 852 23 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy : 09.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
13.8.2019Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.08.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
13.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0522 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0522 19 00
Nájomca: PhDr. Katarína Dúbravská
Dátum uzatvorenia zmluvy 09.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0515 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0515 19 00
Nájomca: Darina Andreansky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.08.2019
8.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0482 19 00
Číslo zmluvy: 088304821900
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ševčenkova č. 17 a 19, súpis. č. 1071 v zastúpení: Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava
Dátum podpísania: 08.08.2019
Dátum zverejnenia: 08.08.2019
6.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0489 1900
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0489 1900, ktorej predmetom je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku registra "C" parc. č. 2131 - orná pôda vo výmere 274 m2 v k. ú. Lamač.

Uzatvorená dňa: 05. 08. 2019
Zverejnená dňa: 06. 08. 2019
1.8.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0444 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0444 19 00
Nájomca: Milan Beier
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 01.08.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.