Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
20.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088300022000
Nájomca: RNDr. Marianna Cíchová, , Ing. Martin Abrhan, Ing. Tomáš Bartek, Mgr. Roman Kerhát, Ngoc Nguyen Ba, Ing. Stanislav Gális

Dátum uzatvorenia zmluvy : 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
17.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0813 19 00 [PDF, 602 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0813 19 00
Nájomca: Peter Horník
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.01.2020
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
17.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0868 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0868 19 00
Nájomca: Martin Alexander a Romana Alexandrová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.01.2020
14.1.2020Nájomná zmluva o nájme pozemkov č. BA/2019/330/103 ( 088808551900 )
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č. BA/2019/330/103 ( 088808551900 ), ktorej predmetom je prenájom časti pozemkov registra C KN parc. č. 71, 72, 73, 1112, 1113 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
13.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0814 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0814 19 00
Nájomca: Barbora Krupová a Boris Krupa
Dátum uzavretia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnená dňa: 13.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0927 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0927 19 00
Nájomca: Pavol Girovský
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0867 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0867 19 00
Nájomca: Soňa Pekariková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0833 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0833 19 00
Nájomca: Monika Farkašová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0658 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0658 19 00
Nájomca: Ing. Peter Volařík a MUDr. Viera Volaříková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
10.1.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0879 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0879 19 00
Nájomca: Ing. Jozef Sámela a Etela Sámelová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.01.2020
7.1.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0900 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0900 19 00

Nájomca: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.01.2020
23.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00
Nájomca: Marta Padrtová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.12.2019
20.12.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0623-14-00 v znení Dodatku č. 08-83-0623-14-01
Nájomca: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
Dátum podpísania dohody: 19.12.2019
Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
19.12.2019Nájomná zmluva s právom stavby č. 804959015-2-2019-NZsPS číslo hlavného mesta 08 88 0878 19 00
Nájomná zmluva s právom stavby č. 804959015-2-2019-NZsPS číslo hlavného mesta 08 88 0878 19 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 3045/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 492 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa 19. 12. 2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0873-19-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 16.12.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0919 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0919 19 00, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra "C" KN parc. č. 1111/1, 1329/2,3, 1441/42, 1565 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 17. 12. 2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0886 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0886 19 00
Nájomca: Jana Cocherová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2019
17.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0885 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0885 19 00
Nájomca: Jana Cocherová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2019
16.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0590 19 00
Nájomca: Miroslav Franc
Dátum uzatvorenia zmluvy 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0864 19 00
Nájomca: Ján Kútny a Ľudmila Kútna
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0846 19 00
Nájomca: Vít Fekete, Jarmila Feketová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0858 19 00
Nájomca: Pavel Lavrovič
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0815 19 00
Nájomca: Ivona Biskupičová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0787-19-00 [PDF, 878 kB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
13.12.2019Zmluva o nájme pozemku 08 83 0750 19 00
Nájomca: Miloš Falat a Eva Falatová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.12.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.