Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0071-12-00 [PDF, 380 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0071-12-00, nájomca: manželia Mazákovci, dátum podpísania zmluvy 23.2.2012.
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088300791200 [PDF, 357 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088300791200/Nájomca : UBM Koliba s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.088300981200 [PDF, 351 kB]
Zmluva o nájme pozemku č.088300981200/Nájomca : H-Stones s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0163 12 00 [PDF, 186 kB]
číslo zmluvy : 088301631200 / nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Muchovo nám. č. 8, 851 01 Bratislava / plnenie : 847 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 27.02.2012 /účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 27.02.2012
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800101200 [PDF, 450 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1068 v podiele 4/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 27.2.2012
28.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800511200 [PDF, 405 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3429/8, parc. č. 3430/10 a parc. č. 3430/11. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800961200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/113 v podiele 1/4, parc. č. 23056/170 v podiele 1/4, parc. č. 21968/112 v podiele 1/2, parc. č. 23056/169 v podiele 1/2, v k. ú. Trnávka, parc. č. 4341/74 v podiele 1/2, v k. ú. Rača, parc. č.891/212 v podiele 1/2, parc. č.891/213 v podiele 1/2, parc. č.891/216 v podiele 1/8, parc. č.891/217 v podiele 1/8, parc. č.891/218 v podiele 1/8. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 088800471200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2310/6,7,11,12, LV č. 1723. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou čistiarne.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 088800481200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2310/4,10,13,16,17,18,19,20,21,22, LV č. 1723. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou čistiarne.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 088800491200 [PDF, 1,4 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2310/5,8,9,14,15,23, LV č. 1723. Účel nájmu je zabezpečenie prístupových ciest k čistiarni.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
5.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088301671200 [PDF, 427 kB]
Nájomca : Ing. František Krasňanský/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 02.03.2012
Zverejnené dňa: 5.3.2012
9.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800421200 [PDF, 918 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Karlova Ves Ves, parc. č. 2367/4, 2367/3,2366/5 a 2365/4, LV č. 4398. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
15.3.2012Dodatok č. 08-83-1114-09-03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08831140900 [PDF, 43 kB]
Nájomca : Tatra Residence, s.r.o./Dátum uzatvorenia dodatku dňa 14.03.2012
Zverejnené dňa: 15.3.2012
21.3.2012Dodatok č. 18 83 0019 10 01 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0019 10 00 [PDF, 120 kB]
číslo zmluvy : 188300191000 / nájomca : P&P HOCKEY SPORTS, s.r.o., Gelnicka 14, 831 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 21.03.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 21.03.2012
22.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088301951200 [PDF, 935 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 21.03.2012
Zverejnené dňa: 22.3.2012
22.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088806251100 [PDF, 369 kB]
Predmetom nájmu sú PK pozemok v k. ú. Karlova Ves Ves, parc. č. 3896 - zastavaná plochy o výmere 1500m2, "E" LV č. 650. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod sídliskom.
Zverejnené dňa: 22.3.2012
29.3.2012Dodatok č. 08-83-1070-07-05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08831070700 [PDF, 38 kB]
Nájomca : Mestské lesy v Bratislave/Dátum uzatvorenia dodatku dňa 28.03.2012
Zverejnené dňa: 29.3.2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-255-12-00
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0256-12-00 [PDF, 644 kB]
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 9, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0254 12 00 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: WOLFSTONE, s.r.o., Segnerova 3, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 29. 03. 2012 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30. 03. 2012
2.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0257-12-00
Nájomca: STANISLAV A SYN, spol. s r.o., 900 51 Kráľová pri Senci 61 / Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 03. 2012.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
3.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088301731200 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o nájme pozemku číslo zmluvy: 088301731200 / Nájomca: CRESCO POPPER INVESTMENT a.s.,Poštova 3, 811 06 Bratislava / Plnenie: 40 212 Eur ročne. Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.04.2012. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Datum zverejnenia: 03.04.2012
4.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0258-12-00 [PDF, 1 MB]
Nájomca: Pressburg Urban Projects a.s., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 03.04.2012
Zverejnené dňa: 04.04.2012
4.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0188-12-00 [PDF, 3,9 MB]
Nájomca: REALIZ a. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 03.04.2012
Zverejnené dňa: 04.04.2012
12.4.2012Dodatok č. 08-83-0972-10-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08830972100 [PDF, 39 kB]
Nájomca : Konstrukt Invest s.r.o./Dátum uzatvorenia dodatku dňa 10.04.2012
Zverejnené dňa: 12.4.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.