Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 -78- 79 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0358 11 00 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Repašského 2,4,6 v zastúpení AUREKA s.r.o., sídlo : Homolova 4, 841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 12.05.2011 Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa : 13.05.2011
13.5.2011Dodatok č. 088304790902 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 555 kB]
Číslo zmluvy: 088304790900 nájomca TK SLÁVIA AGROFERT, a.s., Špitalska 10, 811 08 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 12.05.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.05.2011
13.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00 [PDF, 3,3 MB]
Nájomca: PRVOSIENKOVA CESTA, družstvo / dátum uzatvorenia zmluvy:12.5.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.5.2011
13.5.2011Zmluva o nájme pozemku [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o nájme pozemku - číslo zmluvy : 088301771100. Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Gessayovej č. 18 a 20, súpis. č. 2569 Bratislava, zastúpení Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava / plnenie : 16,08 Eur ročne. Dátum uzatvorenia zmluvy : 12.05.2011. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 13.05.2011
12.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803401100 [PDF, 435 kB]
Nájom pozemkov registra "C" v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 v podiele 3/4 a parc. č. 2042/655 v podiele 3/4, pozemkov registra "C" v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 v podiele 3/4 a parc. č. 2737/71 v podiele 3/4.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
11.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-11-00 [PDF, 703 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-11-00 / Nájomca: Spoločenstvo vlastníkov bytov Svidnícka č. 6 až 14, Svidnícka 12, 821 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 11.05.2011
Zverejnené dňa: 11.05.2011
9.5.2011Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0328-11-00/0099 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0328-11-00/0099. Nájomca: Robert Méry / dátum uzatvorenia zmluvy: 6.5.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 9.5.2011
9.5.2011Dodatok č. 088301550902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088301550900 [PDF, 584 kB]
Nájomca : Milan Stanisziewsky/Dátum uzatvorenia dodatku 06.05.2011
Zverejnené dňa: 09.05.2011
4.5.2011Zmluva o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.z. 088300941100/0099 [PDF, 781 kB]
Nájomca: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava /plnenie: 994,96 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 03.05.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia/
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.5.2011Zmluva o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.z. 088300931100/0099 [PDF, 884 kB]
Nájomca: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava /plnenie: 1 582,40 Eur ročne ,dátum uzatvorenia zmluvy: 03.05.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia/
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.5.2011Zmluva o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.z. 088300921100/0099 [PDF, 816 kB]
Nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava /plnenie: 268,24 Eur ročne, dátum uzatvorenia zmluvy: 03.05.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia/
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.5.2011Zmluva o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.z. 088300911100/0099 [PDF, 883 kB]
Nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava /plnenie: 659,76 Eur ročne, dátum uzatvorenia zmluvy: 03.05.2011 účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia/
Zverejnené dňa: 04.05.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0313 11 00 [PDF, 259 kB]
Nájomca : Ing. Martin Hubka/Plnenie: 8723,40 Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0312 11 00 [PDF, 247 kB]
Nájomca: Zdenko Huťka/Plnenie : 6696,-- Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0311 11 00 [PDF, 305 kB]
Nájomca: Miriam Rubintová/Plnenie : 4482,60 Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0310 11 00 [PDF, 254 kB]
Nájomca: Adriana Cenknerová/Plnenie : 8556,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0309 11 00 [PDF, 276 kB]
Nájomca: Ing. Peter Pálka/Plnenie : 5040,60 Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0308 11 00 [PDF, 253 kB]
Nájomca: Mgr. Jozef Blaha/Plnenie : 8556,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0307 11 00 [PDF, 255 kB]
Nájomca: PaedDr. Juraj Prohácka/Plnenie : 10230,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0306 11 00 [PDF, 245 kB]
Nájomca: Ing. Terézia Púcha/Plnenie : 10044,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0305 11 00 [PDF, 283 kB]
Nájomca: Dušan Malik/Plnenie : 11439,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0304 11 00 [PDF, 328 kB]
Nájomca: Anton Michálek/Plnenie : 6510,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0303 11 00 [PDF, 302 kB]
Nájomca : Anna Michálková/Plnenie : 7626,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0302 11 00 [PDF, 303 kB]
Nájomca: RNDr. Renáta Heldová/Plnenie : 8370,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011
28.4.2011Zmluva o nájme č. 08 83 0301 11 00 [PDF, 294 kB]
Nájomca: Ing. Monika Zmundová/Plnenie : 8370,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 28.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 -78- 79 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.