Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 21 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 -80-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.10.2017Dodatok č. 08 83 0047 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00
Dodatok č. 08 83 0047 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00/ Nájomca: Margita Prosnanová/ Dátum uzatvorenia dodatku: 26.10.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2017
18.2.2021Dodatok č. 08 83 0044 07 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00
Nájomca: Ján Hruška a Gabriela Hrušková
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.02.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2021
29.11.2017Dodatok č. 08 83 0044 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00
Dodatok č. 08 83 0044 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0044 07 00/ Nájomca: Ján Hruška a Gabriela Hrušková/ Dátum uzatvorenia dodatku: 29.11.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.11.2017
10.9.2015Dodatok č. 08 83 0024 05 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0024 05 00
číslo zmluvy : 088300240500 / nájomca : WAGRE, s.r.o.,Šafarikovo nám. č. 4, 811 02 Bratislava / plnenie : 876,00 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 09.09.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.09.2015
5.12.2011Dodatok č. 08 83 0019 11 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0019 11 00 [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300191100 / nájomca : DOMUS REAL spol. s r.o., Haanova 15, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 05.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 05.12.2011
21.10.2016Dodatok č. 08 83 0013 05 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0013 05 00
Dodatok č. 08 83 0013 05 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0013 05 00
Nájomca: SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., Saratovská 13, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 19.10.2016
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.10.2016
13.1.2022DODATOK č. 08 – 83 – 0884 – 20 – 01
Predmetom Dodatku je zmena správcu bytového domu na Leškovej 8.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Referát nájmov majetku
21.6.2017Dodatok č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 00
Nájomca: TLD, s. r. o., Sídlo: Bajkalská 25A, 825 03 Bratislava, Zastúpená: Ing. Františkom Hodorovským, konateľom spoločnosti
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 - 83 - 0085 - 15 - 00: 20.06.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 21.06.2017
13.1.2022DODATOK č. 08 – 83 – 0085 – 12 – 01
Predmetom Dodatku je zmena na strane nájomcu, a to zmena formy správy bytového domu.
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Referát nájmov majetku
22.4.2022Dodatok č. 07 83 1146 05 03 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1146 05 00
Predmet nájmu – Zúženie predmetu nájmu: nebytové priestory na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka.
Dodatok č. 07 83 1146 05 03 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1146 05 00
Číslo zmluvy: 07 83 1146 05 03
Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO: 00 698 393
Cena: 0,50 Eur/rok
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.2.2022Dodatok č. 07 83 0573 21 01
Dodatok č. 07 83 0573 21 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 21 00, ktorého predmetom je zmena doby nájmu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Dodatok č. 07 83 0174 17 01
Dodatok č. 07 83 0174 17 01, ktorého predmetom je zmena osobného motorového vozidla.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Dodatok č. 05 95 0492 97 07
Dodatok č. 05 95 0492 97 07 k Zmluve o nájme pozemku č. 05 95 0492 97 00, ktorého predmetom je doplnenie účelu nájmu niektorých pozemkov o ich užívanie ako letné terasy pred hotelovými reštauráciami.
Číslo zmluvy: 05 95 0492 97 07
Objednávateľ: Carlton Property, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.6.2016Dodatok č. 05 95 0492 97 06 k Zmluve o nájme č. 05 95 0492 97 00
Nájomca: Carton Property. s.r.o., dátum podpísania dodatku: 23.6.2016, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.6.2016
3.4.2013Dodatok č. 05 95 0492 97 05 k Zmluve o nájme
Dodatok č. 05 95 0492 97 05 k Zmluve o nájme č. 05 95 0492 97 00, nájomca Carlton Property, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.4.2013
11.4.2016Dodatok č. 03 k Nájomnej zmluve č. 8-94-0-024-3
číslo zmluvy : 8-94-0-024-3 / nájomca : SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / dátum uzatvorenia : 08.04.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.04.2016
23.2.2022Dodatok č . 088805271501 k Zmluve o nájme pozemku č. 088805271500
Dodatok č. 088805271501 k Zmluve o nájme pozemkov, ktorým sa mení trvalá adresa prenajímateľa v 3 rade a príde k zmene rozsahu nájmu.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.3.2016Dodatok 08 83 0784 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 01
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana / Dátum uzatvorenia dodatku: 07.03.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.3.2016
30.7.2015Dodatok 08 83 0707 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0707 06 00
Nájomca: Peter Gálfy / Dátum uzatvorenia dodatku: 30.07.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
11.8.2015Dodatok 08 83 0515 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0515 09 00
Nájomca: Alexander Varjú a JUDr. Beáta Varjúová / Dátum uzatvorenia dodatku: 11.08.2015 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 11.08.2015
26.5.2021Andrej Gabura -ARG COM, Majerníkova 58, 841 05 Bratislava
doplnenie ustanovení k nebytovému priestoru
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č. 08-893-0272-12-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností

Zobrazených je 21 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 -80-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.