Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.7.2021Dodatok č. 08 83 0414 20 01 k Zmluve o nájme pozemku 08 83 0414 20 00
Zmluva o nájme pozemkov pre Slovenský hydrometeorologický ústav na umiestnenie monitorovacej stanice
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum účinnosti: 14.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0427 01 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0427 01 00
číslo zmluvy : 088304270100 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava / plnenie : 1 324,95 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
30.9.2015Dodatok č. 08 83 0427 15 00 k Nájomnej zmluve č. 171/2009
Nájomca: Anna Batková / Dátum uzatvorenia dodatku: 30.09.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.9.2015
14.3.2018Dodatok č. 08 83 0428 15 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0428 15 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088304281500
nájomca : CAPITAL PARK s. r. o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava
dátum podpísania : 13.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
3.7.2014Dodatok č. 08 83 0437 12 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0437 12 00
Nájomca : DOOVDEE s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 02.07.2014 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 03.07.2014
27.11.2020Dodatok č. 08 83 0447 06 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 25.11.2020
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
24.7.2018Dodatok č. 08 83 0465 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0465 18 00
Dodatok č. 08 83 0465 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0465 18 00
Nájomca: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Dátum uzatvorenia dodatku: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 24.7.2018
Účinnosť dodatku: 25.7.2018
23.1.2020Dodatok č. 08 83 0472 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0472 06 00
Nájomca: Štefánia Blažíčková, Vladimír Blažíček

Dátum uzatvorenia dodatku: 22.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
3.3.2017Dodatok č. 08 83 0479 15 01/00 99 ku Zmluve o nájme pozemkov a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08 83 0479 15 00/00 99
číslo zmluvy : 088304791500/00 99

nájomca : H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 03.03.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Dátum zverejnenia : 03.03.2017
28.8.2019Dodatok č. 08 83 0486 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0486 19 00
Nájomca: Richard Hamar
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28.08.2019
28.8.2019Dodatok č. 08 83 0487 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0487 19 00
Nájomca: Richard Hamar
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28.08.2019
27.10.2014Dodatok č. 08 83 0497 13 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0497 13 00
Nájomca : Imagine Development, s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 27.10.2014 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 27.10.2014
12.12.2016Dodatok č. 08 83 0515 04 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0515 04 00
Číslo zmluvy: 088305150400
Nájomca: IPD - International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava
Dátum podpísania: 02.12.2016
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.12.2016
12.6.2017Dodatok č. 08 83 0515 04 04 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0515 04 00
číslo zmluvy : 08830515400
nájomca : IPD - International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava
dátum podpísania : 12.06.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 12.06.2017
11.7.2018Dodatok č. 08 83 0515 04 05 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0515 05 00
Číslo zmluvy : 088305150400
Nájomca : IPD – International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0520 07 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0520 07 00
číslo zmluvy : 088305200700 / nájomca : Milan Bačkonja, Koprivnická 32, 841 02 Bratislava / plnenie : 1 686,30 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
21.12.2016Dodatok č. 08 83 0521 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0521 08 00
Nájomca: Albín Barok a Mária Baroková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.12.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejené dňa. 21.12.2016
14.9.2018Dodatok č. 08 83 0530 14 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0530 14 00
Dodatok č. 08 83 0530 14 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0530 14 00
Nájomca: FUNDUS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 14.9.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 14.9.2018
Účinnosť dodatku nasledujúci deň po zverejnení
23.4.2012Dodatok č. 08 83 0532 10 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0532 10 00 [PDF, 29 kB]
číslo zmluvy : 088305321000 / nájomca : GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 03 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 23.04.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.04.2012
19.11.2013Dodatok č. 08 83 0537 06 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0537 06 00
Číslo zmluvy: 088305370600 nájomca GV PARTNERS, s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 18.11.2013 účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
27.4.2022Dodatok č. 08 83 0541 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0541 12 00
Predmet nájmu: pozemky registra „C“ parcelné čísla 891/36 vo výmere 7 607 m2 a parc. č. 891/151 vo výmere 298 m2 schválený uznesením č. 1169/2022 zo dňa 31. 03. 2022.
Číslo zmluvy: 08 83 0541 12 01
Objednávateľ: Slovenský zväz pozemného hokeja, o.z. , Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
Cena: 5 465,96.- €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Referát nájmov majetku
7.10.2020Dodatok č. 08 83 0545 20 01
Nájomca: Ladislav Simon, Alžbeta Simonová
Dátum uzatvorenia dodatku : 06.10.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.6.2014Dodatok č. 08 83 0547 08 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0547
Nájomca : ALINO s.r.o., Jantárova 6, 851 10 Bratislava-Rusovce dátum uzatvorenia dodatku : 27.06.2014 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 30.06.2014
25.9.2020Dodatok č. 08 83 0551 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0551 06 00
Nájomca: Pavel Ďuriač a Renata Ďuriačová
Dátum uzatvorenia dodatku: 25.09.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.09.2020
22.7.2019Dodatok č. 08 83 0552 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0552 06 00
Dodatok č. 08 83 0552 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0552 06 00/ Nájomca: Emil Havránek a Marie Havránkovál/ Dátum uzatvorenia dodatku: 19.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.