Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.4.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Nájomnou zmluvou 66/93
Nájomca : Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 22.04.2013
Zverejnené dňa : 24.04.2013
25.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o dlhodobom nájme pozemku č. 18 83 0651 07 00
číslo zmluvy : 188306510700 / nájomca : Ing. Ľubica Kočanová, Haydnova 21, 811 02 Bratislava / dátum uzatvorenia dohody : 24.01.2013 / účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.01.2013
13.3.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0076-04-00
Nájomca: Róbert Hesko, Pavlova 11, 821 08 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2014.
Zverejnené dňa: 13.03.2014
13.3.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0258-12-00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0258-12-00. Nájomca: Pressburg Urban Projects a.s., Prievozská 4, 821 09 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2014.
Zverejnené dňa: 13.03.2014
30.1.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0295-98-00
Nájomca: INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášiková 17, 820 09 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.01.2014
Zverejnené dňa: 30.1.2014
24.3.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0473-12-00
Nájomca: REZIDENCIA STRELKOVA, s.r.o. Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody: 20.02.2014
Zverejnené dňa: 24.03.2014
6.11.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0575-10-00
Nájomca: TERRAIMMOBILIEN s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.11.2013
Dátum zverejnenia: 06.11.2013
11.5.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08 83 0780 99 00/99
Číslo zmluvy : 088307809900/99
Nájomca: GRIF, spol. s r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava

Dátum podpísania : 30.04.2020
Dátum zverejnenia : 11.05.2020
Účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.6.2015Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0020 15 00
Nájomca: EWRO, s.r.o., Bayerova 1/A, 08101 Prešov / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.06.2015
Zverejnené dňa: 19.6.2015
24.7.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0022 09 00 [PDF, 36 kB]
Nájomca :Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42. Dátum uzatvorenia dohody 23.07.2014. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnená dňa : 24.07.2014
13.1.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0051 16 00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Beňovského 10-16 zastúpení : ÚDRŽBA DOMOV s.r.o., Homolova 19, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody : 12.1.2017
Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 13.1.2017
3.12.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0099 04 00
Nájomca :Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 02.12.2013 / Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 03.12.2013
26.3.2015Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0193 08 00
Nájomca :MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 24.03.2015. Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.3.2015
3.12.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0262 03 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0262 03 00 / Nájomca :Mário Zigmund, Švantnerova 7, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 02.12.2013 / Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 03.12.2013
2.5.2016Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0285 08 00
číslo zmluvy : 088302850800 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava /dátum podpísania : 29.04.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 02.05.2016
16.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0311 07 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Andrea Dávidová, Homolova 15,841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 15.01.2013
Zverejnené dňa : 16.01.2013
28.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0320 12 00
Nájomca : HIR s.r.o., Ožvoldíkova 10,841 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 25.01.2013
Zverejnené dňa : 28.01.2013
16.12.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0356 11 00
Nájomca :Ivan Plučinský. Dátum uzatvorenia dohody : 13.12.2013. Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 16.12.2013
13.1.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0361 13 00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody : 12.1.2017
Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.1.2017
8.1.2019Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0367 12 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0367 12 00
Nájomca: Mgr. Alena Kompasová
Dátum uzatvorenia dohody: 07.01.2019
Zverejnená dňa: 8.1.2019
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
21.1.2016Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0369 13 00
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu M. Schneidra-Trnavského 18 v zastúpení Váš správca spol. s r.o., so sídlom Furdekova 4, 851 03 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 20.01.2016. Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.1.2016
8.2.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0389 12 00
Nájomca : Darina Mauerová / Dátum uzatvorenia dohody : 06.02.2014 / Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Dátum zverejnenia: 08.02.2014
7.6.2016Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0427 01 00
číslo zmluvy : 088304270100 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava / dátum podpísania : 07.06.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 07.06.2016
20.1.2016Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0464 04 00
Nájomca : Marta Širicová, Fedákova 18, 841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 20.01.2016. Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 20.1.2016
18.11.2014Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0480 14 00
Nájomca: Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody: 14.11.2014
Dátum zverejnenia: 18.11.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.