Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
14.8.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0678 08 00
Nájomca: Margita Richterová / Dátum uzatvorenia dohody: 14.08.2015 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.08.2015
20.4.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0696 05 00
Nájomca: Vojtech Neštiak / Dátum uzatvorenia dohody: 19.04.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20. 4. 2016
9.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0785 18 00
Nájomca: Ing. Tomáš Kučera, CSc.
Dátum uzatvorenia dohody: 07.12.2020
Dátum zverejnenia: 9.12.2020
Účinnosť zmluvy: 10.12.2020
29.6.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0788 11 00
Nájomca: NOALI, s.r.o. / Dátum uzatvorenia dohody: 29.06.2015 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.06.2015
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0858 19 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 9367/41 k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Referát nájmov majetku
24.8.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1171 18 00
ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 11370/4 s výmerou 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaného na LV č. 1, ku dňu 19.11.2020
Dátum uzatvorenia: 12.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
20.9.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 564 07 00
Nájomca: Ing. Vladimír Peťko a Ing. Dagmar Peťková. Dátum uzatvorenia dohody: 20.9.2016. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.9.2016
8.3.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0426-10-00
nájomca IPP Services, s.r.o., dátum podpísania dohody 28.2.2013, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.3.2013
26.1.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0145-04-00
Nájomcovia: MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Dátum podpísania dohody: 26.1.2018
Dátum zverejnenia: 26.01.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
8.4.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0232-04-00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0232-04-00, uzatvorenej so Silviou Seifertovou, dátum podpísania dohody: 7.4.2015, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.4.2015
20.9.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o najme pozemku č. 08-83-0502–06-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca - Meno: Vladimír Huťka. Dátum podpísania: 18.09.2013. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.09.2013
8.4.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00, uzatvorenej so spoločnosťou SHSM, s.r.o., dátum podpísania dohody: 7.4.2015, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.4.2015
22.8.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0517-09-00
Nájomca - Meno: Ing. František Brtáň a manželka Matilda Brtáňová / Dátum podpísania: 21.08.2013 / Učinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 22.08.2013
20.9.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o najme pozemku č. 08-83-0553-06-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca - Meno: Ondrej Kresan a manželka Mária Kresanová. Dátum podpísania: 18.09.2013. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.09.2013
8.6.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00
Nájomca: Mgr. Darina Maláková
Dátum uzatvorenia dohody: 08.06.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 08.06.2017
13.3.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o najme pozemku č.08-83-0454-07-00
Nájomca - Meno: Otília Zelová. Dátum podpísania: 12.3.2014. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.03.2014
27.3.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o najme pozemku č.08-83-1141-08-00
Nájomca - Meno: Veronika Hopjaková. Dátum podpísania: 26.3.2014. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.03.2014
20.6.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou č. 158/93
Nájomca : STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii, Cukrova 14, 813 39 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 19.06.2013
Zverejnené dňa : 20.06.2013
20.6.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou č. 8-94-0-58-8/Va
Nájomca : STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii, Cukrova 14, 813 39 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 19.06.2013
Zverejnené dňa : 20.06.2013
20.6.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou č. 9/93
Nájomca : STAVOPROJEKT Bratislava, Cukrova 14, 813 39 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 19.06.2013
Zverejnené dňa : 20.06.2013
14.2.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0436 12 00
číslo zmluvy : 088304361200 / nájomca : BUILDER spol. s r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / dátum uzatvorenia dohody : 14.02.2013 / účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 14.02.2013
29.1.2016Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0700 07 00
číslo zmluvy : 088307000700 / nájomca : Ing. Vladimír Budiač, správca konkurznej podstaty spoločnosti G-SANITA, s.r.o., Šustekova 25, 851 04 Bratislava / Dátum podpísania : 29.01.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 29.01.2016
25.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 1033 08 00
číslo zmluvy : 088310330800 / nájomca : Ing. Ľubica Kočanová, Haydnova 21, 811 02 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 24.01.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.01.2013
6.10.2015Dohoda o skončení nájmu pozemku
Nájomca: Anna Žáková / Predmet dohody: ukončenie nájmu dohodou ku dňu 29.06.2015 z dôvodu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti /Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku/
Zverejnený dňa: 06.10.2015.
4.2.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Dohodou o dočasnom užívaní pozemku č. 37/91
Nájomca : Karol Roth / Dátum uzatvorenia dohody : 04.02.2013 / Zverejnené dňa : 04.02.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.