Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
29.3.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 92/2002 v znení dodatkov č. 1 - 3
Nájomca: Anna Hanúsková / Dátum uzatvorenia dohody: 29.03.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29. 3. 2016
13.2.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0328 15 00
Nájomca: Magdaléna Jakubeková
Dátum uzatvorenia dohody: 13.2.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.2.2017
15.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0049 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0049 07 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 29.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0112 09 00 zmysle ust. § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1225/37 k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 16 782, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10119/12, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.12.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0195 15 00
Nájomca: Mária Dorňáková. Dátum uzatvorenia dohody: 17.12.2015.Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.12.2015
23.3.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0221 15 00
Nájomca: MUDr. Ladislav Janiš a MUDr. Peter Janiš
Dátum uzatvorenia dohody: 21.3.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.3.2017
17.7.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0255 15 00
Nájomca: Ivan Chmelík, Monika Chmelíková / Dátum uzatvorenia dohody: 16.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.7.2015
11.4.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0296 15 00
Nájomca: Lýdia Trajlinková / Dátum uzatvorenia dohody: 11.04.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 11.04.2016
22.12.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0308 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0308 18 00
Dátum uzatvorenia: 17.11.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0311 13 00
Nájomca:Mgr. Silvia Kresanová / Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.05.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.5.2015
8.12.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0315 13 00
Nájomca: Viera Vachálková, Lýdia Lančaričová, Eva Pavelka. Dátum uzatvorenia zmluvy: 5.12.2014. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 08.12.2014
1.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 01 v znení Dodatku č. 08 83 0330 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 01 v znení Dodatku č. 08 83 0330 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 00
Nájomca: Ing. Ján Podolský a Ing. Eva Podolská
Dátum uzatvorenia dohody: 01.02.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
3.12.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0333 13 00
Nájomca:Silvia Markusová / Dátum uzatvorenia dohody: 3.12.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnenie dňa: 3.12.2014
26.10.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0373 13 00
Nájomca: JUDr. Miloš Slovák / Dátum uzatvorenia dohody: 26.10.2015 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2015
22.12.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0385 15 00
Nájomca: Ľubor Nosko / Dátum uzatvorenia dohody: 22.12.2015 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
23.5.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0389 13 00
Nájomca: Ing. Marián Nikš / Dátum uzatvorenia dohody: 23.5.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.5.2016
31.3.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0404 15 00
Nájomca: Dušan Granát / Dátum uzatvorenia dohody: 31.03.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 31.03.2016
7.3.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0449 99 00
Nájomca: Ing. Peter Valovič / Dátum uzatvorenia dohody: 07.03.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.3.2016
27.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0455 17 00
Predmet dohody: skončenie nájmu pozemku registra „C“ parcelné č. 15273/6 s výmerou 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Ružinov, zapísaný na LV č. 7868, ku dňu 03.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 4.1.2022
Dátum zverejnenia: 27.1.2022
Dátum účinnosti: 28.1.2022
23.4.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0455 18 00
Nájomcovia: Ing. Michal Borguľa a Ing. Nina Borguľová Maliti

Dátum uzatvorenia: 02.04.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0490 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0490 20 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu pozemku pod garážou.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0514 18 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 9886/79 k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0525 16 00
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0525 16 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 17342/170 k.ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.11.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0668 14 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0668 14 00
Nájomca: Ing. Friedrich Glatzner
Dátum uzatvorenia dohody: 11.11.2016
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnene dna: 14.11.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.