Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.10.2011Dodatok k Zmluve o nájme pozemku č. 088808981000 [PDF, 571 kB]
Nájomca : CTY GROUP,a.s., Bellova 3, Košice; Dátum uzatvorenia dodatku : 24.10.2011; Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia;
Zverejnené dňa : 25.10.2011
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809561401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809561401, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 4180/2 – orná pôda vo výmere 3196 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 413.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. č. 3135/1 - vinica, vo výmere 270 m2, LV č. 83 a parc. č. 3431 - trvalý trávny porast, vo výmere 13 m2, LV č. 83, v k. ú. Trnávka parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 120 m2, LV č. 5151, v k. ú. Nové Mesto parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 10 m2, LV č. 5570, v k. ú. Vajnory - orná pôda, vo výmere 47 m2, LV č. 3650.
Cena: 73,76€
Zmluvná strana: Viera Pulcová, Pri vinohradoch 9898/167A, 831 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
27.5.2021Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií
Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGTS2100069
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Oddelenie správy komunikácií
16.3.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0116 04 00 v znení Dodatku č. 08 83 0116 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0116 04 00
Nájomca: Robert Bezák, Katarína Bezáková, Milan Bezák a Viera Orviská
Dátum uzatvorenia dohody: 15.3.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.3.2017
26.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0676-00-00 spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o.,
dátum podpísania dohody 25.10.2016
účinnosť dohody dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2016
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0177 13 00
Nájomca: Ing.arch. Milan Chudý
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0177 13 00: 18.10.2016
Datum zverejnenia: 19.10.2016
8.7.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-94-1225-02-00, uzatvorenej so spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii, dátum podpísania dohody: 8.7.2016, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.7.2016
11.5.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0384-11-00, uzatvorenej s Ing. Kamilom Frimmelom a Silviou Frimmelovou, dátum podpísania dohody: 10.5.2016, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.5.2016
19.1.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0360-13-00, uzatvorenej so spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a.s., dátum podpísania dohody: 18.1.2016, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.1.2016
5.8.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-1054-03-00, uzatvorenej so spoločnosťou MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r. o., dátum podpísania dohody: 4.8.2015, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2015
26.6.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0378-10-00, uzatvorenej so spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii, dátum podpísania dohody: 25.6.2015, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.6.2015
26.6.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0057-09-00, uzatvorenej so spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii, dátum podpísania dohody: 25.6.2015, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:26.6.2015
20.4.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0006-09-00, uzatvorenej so spoločnosťou URBIA ETA, s.r.o., dátum podpísania dohody: 17.4.2015, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.4.2015
9.3.2015Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0511-04-00, uzatvorenej so spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii, dátum podpísania dohody - 6.3.2015, účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 9.3.2015
14.10.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku a o budúcom zriadení vecného bremena č. 08-83-0742-08-00/2899. Nájomca CBC I - II a.s., dátum podpísania dohody 9. 10. 2014, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.10.2014
5.9.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0608-11-00, uzatvorenej so spoločnosťou BOLINIVIO HOLDINGS LIMITED, dátum podpísania dohody 4. 9. 2014, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.9.2014
12.6.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0392-08-00, uzatvorenej s nájomcom spoločnosťou Pražská Development s.r.o., dátum podpísania dohody 11.6.2014, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.6.2014
28.4.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0243-13-00, uzatvorenej s nájomcom Ahmed Halimi - JADRANSKÁ ZMRZLINA, dátum podpísania dohody 24.4.2014, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.4.2014
27.3.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou c. 08 94 0890 02 00 o nájme pozemku, nájomca PhDr. Božena Krausová, dátum podpísania dohody 26.3.2014, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.03.2014
12.2.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme č. 08-83-0726-03-00, nájomca Mestský parkovací systém, spol. s r. o., dátum podpísania dohody 11.2.2014, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.2.2014
23.8.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0779-03-00, nájomca Dagmar Stoklasová, dátum podpísania dohody 22.8.2013, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:23.08.2013
12.3.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0298-06-00/0099, nájomca Bratislavské nábrežie, s.r.o., dátum podpísania dohody 12.3.2013, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.3.2013
11.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností [PDF, 774 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 88 0706 11 00
Zverejnené dňa: 11.05.2012
19.11.2014Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti a vzájomnom vysporiadaní
Nájomca : GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 14.11.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 19.11.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.