Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.5.2017Dodatok č. 08-83-0493-15-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00
Spoloční nájomcovia: Anton Herceg, JUDr. Zuzana Hercegová, Ing. arch. Roman Hájek, JUDr. Boris Reken a JUDr. Lucia Reken
Dátum podpísania dodatku: 26.5.2017
Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia dodatku: 26.05.2017
6.12.2016Dodatok č. 08-83-0494-15-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0494-15-00
Nájomca: Silence Trade s.r.o., Trieda Dr. V. Clementisa 39, 909 01 Skalica
Dátum podpísania dodatku: 5.12.2016
Dátum zverejnenia dodatku: 6.12.2016
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.8.2011Dodatok č. 088304950901 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304950900 [PDF, 36 kB]
Nájomca : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 25.08.2011 Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.08.2011
5.10.2012Dodatok č. 088304950902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304950900 [PDF, 37 kB]
Nájomca : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 04.10.2012 / Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 5.10.2012
26.3.2013Dodatok č. 08-83-0521-09-02 k Zmluve o nájme nehnuteľností č.08-83-0521-09-00
Nájomca: Pittel+ Brauswetter Holding Slovakia .r.o.,Elektrárenská 4,831 04 Bratislava. Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.3.2013
18.5.2015Dodatok č. 08-83-0532-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0532-08-00
Nájomca: Iveta Somorovská, dátum podpísania dodatku: 15.5.2015, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.05.2015
17.9.2015DODATOK č. 08-83-0542-04-01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0542-04-00
nájomca: PIUS 90 spol. s r.o. / podpísaný 17.09.2015, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 17.9.2015
17.3.2015Dodatok č. 088305511401 k Zmluve o nájme pozemku č. 088305511400
Nájomca: Ján Letovanec a Ing. Dana Letovancová / Dátum uzatvorenia dodatku: 17.3.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 17.03.2015
3.11.2017Dodatok č. 088305791402 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 088305791400
Dodatok č. 08 83 0579 14 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0579 14 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088305791400
nájomca : VODOTIKA – MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
dátum podpísania : 03.11.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 03.11.2017
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
12.2.2021Dodatok č. 08-83-0581-13-02 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0581-13-00
Nájomca: Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 10.02.2021
Dátum zverejnenia: 12.02.2021
Dátum účinnosti: 13.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
17.3.2011Dodatok č. 088305830901 k Zmluve o nájme pozemku č. 088305830900 [PDF, 44 kB]
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 09.03.2011.
Zverejnené dňa: 17.3.2011
1.6.2012Dodatok č. 088305830902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088305830902 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Zverejnené dňa: 1.6.2012
13.8.2019Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.08.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
14.5.2013Dodatok č. 08-83-0602-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0602-08-00
Nájomca: DIXIA SOLLARIS, s. r. o. Námestie slobody č. 11, 811 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.05.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
14.11.2018Dodatok č. 08-83-0622-14-01 k Zmluve o nájme pozemku a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0622-14-00
Dodatok č. 08-83-0622-14-01 k Zmluve o nájme pozemku a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0622-14-00
Nájomca: Ing. Sergej Malakjan, PhD
Dátum podpísania dodatku: 13.11.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 14.11.2018
24.11.2014Dodatok č. 08-83-0623-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0623-14-00
Nájomca: Krajský súd v Bratislave, dátum podpísania dodatku: 21.11.2014, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.11.2014
5.4.2019Dodatok č. 08-83-0639-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0639-14-00
Dodatok č. 08-83-0639-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0639-14-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jégeho 9,11 v zastúpení MADJAN s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 4.4.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
15.4.2016Dodatok č. 08-83-0663-15-01-00 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0663 15 00
číslo zmluvy : 088306631500 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Budatínska 23 a 25, súpis.č. 3054, BD Budatínska 29, súpis. č. 3145, BD Budatínska 31, súpis. č. 3083, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava / dátum uzatvorenia : 14.04.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 15.04.2016
31.3.2016Dodatok č. 08-83-0664-15-01-00 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0664 15 00
číslo zmluvy : 088306641500 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Budatínska 15-17, súpis.č. 3052, BD Budatínska 19-21, súpis. č. 3053, BD Budatínska 27, súpis. č. 3144, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia : 30.03.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 31.03.2016
29.4.2019Dodatok č. 08-83-0669-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0669-08-00
Dodatok č. 08-83-0669-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0669-08-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Furdekova ulica č. 2 so súpis. č. 1618, Bratislava, k. ú. Petržalka
v zastúpení MADJAN, s. r. o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.8.2015Dodatok č. 08-83-0676-00-03 k Zmluve o nájme pozemku
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r. o., dátum podpísania dodatku: 4.8.2015, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 6.8.2015
19.7.2012Dodatok č. 08-83-0676-06-01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0676-06-00 [PDF, 843 kB]
číslo zmluvy : 08-83-0676-06-01 / nájomca : SR - Ministerstvo vnútra SR, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151 866 / dátum uzatvorenia dodatku : 18.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.07.2012
17.3.2011Dodatok č. 088306890704 k Zmluve o nájme pozemku č. 088306890700 [PDF, 491 kB]
Nájomca: Bytový dom Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18, 831 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 18.02.2011.
Zverejnené dňa: 17.3.2011
25.1.2022DODATOK č. 08-83-0713-07-03 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 - 83 - 0713 - 07 - 00
Predmetom dodatku č. 3 je zmena v osobe nájomcu a zúženie predmetu nájmu na časti pozemkov parc. č. 5105/313,314,319,447 a 452 k. ú. Petržalka o výmere 2 416 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.5.2012Dodatok č. 088307361101 k Zmluve o nájme pozemku č.088307361100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia dňa 09.05.2012
Zverejnené dňa: 11.5.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.