Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0223-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0223-13-00, nájomca Ivan Tychler, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.6.2013
28.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0222-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0222-13-00, nájomca Ivan Tychler, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.6.2013
27.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088801921300
Prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 4180/3 – orná pôda vo výmere 1463 m2 zodpovedajúci časti pozemku registra „C“ parc. č. 2758/6 v k.ú. Vajnory. Uzatvorené dňa: 6.6.2013
Zverejnené dňa: 27.6.2013
27.6.2013Zmluva o nájme pozemku č.088801441300
Prenájom pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností v k.ú.Nové Mesto:parc. č. 11819/1 diel 6 vo výmere 10 m2, parc. č. 22012/4 diel 12 vo výmere 175 m2, diel 18 vo výmere 279 m2, parc. č. 12050/2 diel 10 vo výmere 66 m2, diel 9 vo výmere 499 m2, parc. č. 12050/8 diel 16 vo výmere 88 m2, parc. č. 12142/1 diel 1 vo výmere 479 m2, diel 2 vo výmere 184 m2, diel 3 vo výmere 132 m2, parc. č. 11812/2 diel 4 vo výmere 49 m2, parc. č. 11812/1 diel 3 vo výmere 431 m2, parc. č. 11812/3 diel 2 vo výmere 477 m2, diel 1 vo výmere 70 m2, parc. č. 11819/3 diel 5 vo výmere 122 m2, parc. č. 12050/15 diel 8 vo výmere 33 m2, diel 7 vo výmere 240 m2 parc. č. 12050/11 diel 14 vo výmere 499 m2, diel 15 vo výmere 71 m2, parc. č. 22005/2 diel 11 vo výmere 124 m2, diel 17 vo výmere 252 m2, parc. č. 11787/1 diel 13 vo výmere 33 m2 zapísané na LV č.2246. Uzatvorené dňa: 13.6.2013
Zverejnené dňa: 27.6.2013
26.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802261300
Prenájom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bratislava – Karlova Ves parc.č. 3896 – zastavaná plocha vo výmere 1 500 m2 , zapísanej na „E“ liste vlastníctva č.650 . Uzatvorené dňa: 25.6.2013
Zverejnené dňa: 26.6.2013
26.6.2013Zmluvu o nájme č. 07 83 0189 13 00
Nájomca: Smajlik, s.r.o. / Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu.
Zverejnené dňa: 26.6.2013
24.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0188 13 00
číslo zmluvy : 088301881300 / nájomca : Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / plnenie : 1 547,00 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2013 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 24.06.2013
20.6.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou č. 158/93
Nájomca : STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii, Cukrova 14, 813 39 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 19.06.2013
Zverejnené dňa : 20.06.2013
20.6.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou č. 8-94-0-58-8/Va
Nájomca : STAVOPROJEKT Bratislava, a.s. v likvidácii, Cukrova 14, 813 39 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 19.06.2013
Zverejnené dňa : 20.06.2013
20.6.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou č. 9/93
Nájomca : STAVOPROJEKT Bratislava, Cukrova 14, 813 39 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 19.06.2013
Zverejnené dňa : 20.06.2013
20.6.2013Dodatok č. 08-83-0052-08-02 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0052-08-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0052-08-00, nájomca Lamačska 1, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.6.2013
18.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0204 13 00
Nájomca :ECOLIO s.r.o., Ľudovíta Fullu 3, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 17.06.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 18.06.2013
18.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0203 13 00
Nájomca :ECOLIO s.r.o., Ľudovíta Fullu 3, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 17.06.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 18.06.2013
17.6.2013Dodatok č. 08 83 0689 07 05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0687 07 00
Nájomca :Bytový dom Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18,831 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 13.06.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.06.2013
10.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0182-13-00
Nájomca: REVITA, s.r.o., Smolenická 14, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2013
Zverejnené dňa: 10.6.2013
4.6.2013Zmluvu o nájme č. 078301811300
Nájomca: Šanca pre nechcených/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu.
Zverejnené dňa: 4.6.2013
23.5.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800531300
Prenájom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17093/34 – zastavaná plocha vo výmere 6 565 m2, v k. ú. Rača parc. č. 6154/8 – zastavaná plocha vo výmere 6 794 m2, parc. č. 6154/10 – zastavaná plocha vo výmere 7 735 m2, parc. č. 17115/8 – zastavaná plocha vo výmere 9 756 m2. Uzatvorené dňa: 21.5.2013
Zverejnené dňa: 23.5.2013
23.5.2013Zmluvu o nájme pozemkov č. 088301771300
Nájomca: Ing.arch. Milan Chudý / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 23.05.2013
23.5.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0167 13 00
číslo zmluvy : 088301671300 / nájomca : FORESPO BUDATÍNSKA a.s., Karloveská 34, 841 01 Bratislava / plnenie : 16 030,00 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 21.05.2013 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.05.2013
14.5.2013Dodatok č. 08-83-0602-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0602-08-00
Nájomca: DIXIA SOLLARIS, s. r. o. Námestie slobody č. 11, 811 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.05.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
14.5.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0101-13-00
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s. r. o. Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2013
Zverejnené dňa: 14.5.2013
14.5.2013Dodatok č. 08 83 0126 08 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 13.05.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 14.05.2013
9.5.2013Zmluvu o nájme pozemku č. 088301351300
Nájomca: SLOVTO s.r.o. / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 9.5.2013
30.4.2013Dodatok č. 08 83 0695 05 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0695 05 00
Nájomca :Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 29.04.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 30.04.2013
24.4.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Nájomnou zmluvou 66/93
Nájomca : Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 22.04.2013
Zverejnené dňa : 24.04.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.