Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 60 61 62 63 -64- 65 66 67 68 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0317-13-00
Nájomca - Meno: Tatjana Miljanovičová / Dátum podpísania: 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0331-13-00
Nájomca - Meno: JUDr. Valéria Jirgesová / Dátum podpísania: 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0349-13-00
Nájomca - Meno: Ing. Eva Horváthová / Dátum podpísania: 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0348-13-00
Nájomca - Meno: Ing. Juraj Dermek / Dátum podpísania: 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0497 13 00 [PDF, 824 kB]
Číslo zmluvy : 088304971300 nájomca : Imagine Development s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava plnenie : 1,00 Eur/celý predmet nájmu/celá doba nájmu dátum uzatvorenia zmluvy : 18.11.2013 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0386 13 00
Číslo zmluvy : 088303861300 nájomca : SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Toplianska 5, 821 07 Bratislava plnenie : 15,00 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy: 18.11.2013 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Dodatok č. 08 83 0537 06 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0537 06 00
Číslo zmluvy: 088305370600 nájomca GV PARTNERS, s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 18.11.2013 účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
15.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0336-13-00
Nájomca - Meno: Blanka Ondrejková / Dátum podpísania: 14.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.11.2013
12.11.2013Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0356 13 00
číslo zmluvy : 088303561300 / nájomca : PRVÁ JAZDECKÁ, a.s., Starohájska 11, 851 02 Bratislava / plnenie : 3 595,50 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 12.11.2013 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Dátum zverejnenia : 12.11.2013
6.11.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0575-10-00
Nájomca: TERRAIMMOBILIEN s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.11.2013
Dátum zverejnenia: 06.11.2013
30.10.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0373-13-00
Nájomca - Meno: JUDr. Miloš Slovák /Dátum podpísania: 29.10.2013 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.10.2013
30.10.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0311-13-00
Nájomca - Meno: Silvia Kresanová / Dátum podpísania: 29.10.2013 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.10.2013
24.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0361 13 00
Nájomca :Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2013. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 24.10.2013
23.10.2013Dodatok č. 08 83 0570 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0570 12 00
Nájomca :VILLA RUSTICA, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 22.10.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2013
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0301-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0301-13-00, nájomca: SR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0360-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0360-13-00, nájomca: Nemocnica svätého Michala, a. s., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0359-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0359-13-00, nájomca: AKJ, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00, nájomca: Bratislavské podhradie, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Nájomca: Andrej Gabura - ARG COM, Majerníkova 3043/58, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2013.
Zverejnené dňa: 22.10.2013
18.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0365-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0365-13-00, nájomca: Rezidencie Machnáč, s.r.o., účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.10.2013
15.10.2013Dodatok č. 08 83 0600 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0600 09 00
Nájomca :Ing. Vladimír Kosec a MUDr. Andrea Kosecová / Dátum uzatvorenia dodatku : 14.10.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 15.10.2013
2.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802941300
Nájom pozemku v k.ú. Rača, KN - E parc. č. 1719 - ostatná plocha vo výmere 129 m2 a KN - E parc. č. 1720 - vinice vo výmere 517 m2, LV č. 7583. Uzatvorené dňa: 2.10.2013
Zverejnené dňa: 2.10.2013
1.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802921300
Nájom nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1427 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 547 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 3083. Uzatvorené dňa: 18.9.2013
Zverejnené dňa: 1.10.2013
26.9.2013Zmluva o nájme pozemku
Nájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096. Uzatvorené dňa: 18.9.2013
Zverejnené dňa: 26.9.2013
25.9.2013Dodatok č. 08-83-0086-09-01 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0086-09-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0086-09-00, nájomca Vydrica a.s., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.9.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 60 61 62 63 -64- 65 66 67 68 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.