Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
13.1.2011GALILEO SCHOOL, s.r.o. [PDF, 1,1 MB]
Číslo zmluvy: 088309351000/ Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 25, 821 07 Bratislava/ Názov zmluvy: zmluva o nájme pozemku č. 08830935100/ Plnenie 468,00 Eur ročne/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.01.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.1.2011
18.1.2011Zmluva o nájme časti pozemku [PDF, 390 kB]
Zmluva č. 089403280500 o nájme časti pozemku pre reklamné zariadenia typu „PRISMATOP“ nachádzajúce sa nad podchodom na Trnavskom mýte. Nájomca: Akzent Media, spol. s.r.o.. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňa 4.4.2005 a prolongovala sa do 30.4.2011.
Zverejnené dňa: 18.1.2011
19.1.2011Zmluva o nájme pozemku č. 0888000511 [PDF, 732 kB]
Nájom časti pozemku PK parc. č. 12068, k.ú. Nové Mesto
Zverejnené dňa: 19.1.2011
2.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800271100
Prenájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parcela registra "E" č. 4871 - podiel 1/6 - pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.2.2011
4.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800061100
Nájom časti pozemku KN-E parc.č. 4180/3, k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 4.2.2011
7.2.2011Zmluva o nájme časti pozemku [PDF, 390 kB]
Zmluva č. 089402990500 o nájme časti pozemku pre reklamné zariadenie typu "PRISMATOP" nachádzajúce sa na ulici Senecká cesta v Bratislave. Nájomca: Akzent Media, spol. s.r.o. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňa 4.4.2005 a prolongovala sa do 30.4.2011.
Zverejnené dňa: 7.2.2011
9.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088300191100 [PDF, 1,8 MB]
Nájomca : DOMUS REAL, spol. s r.o., Haanova 15, 851 04 Bratislava/ Plnenie: 66 Eur ročne/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 9.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
11.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088300571100 [PDF, 2 MB]
Nájomca: REO Jantar, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava/ Plnenie: 16 920 Eur ročne/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
18.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800341100 [PDF, 2 MB]
Nájom pozemkov registra E v k. ú. Podunajské Biskupice (pôvodné k. ú. Komárov), parc. č. 69, parc. č. 70, parc. č. 83, parc. č. 85, parc. č. 152 v častiach zastavaných miestnymi komunikáciami a parkoviskom
Zverejnené dňa: 18.2.2011
3.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 0883009611 [PDF, 1,6 MB]
Nájomca : Ing. Milan Lackovič/ Plnenie: 216,--Eur/rok/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 2.3.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.3.2011
15.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800621100
Predmetom prenájmu je časť pozemku v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3283 - podiel 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
15.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800871100
Predmetom prenájmu je časť pozemku v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3283 - podiel 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
15.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088811010800
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" parc. č. 690 v k.ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku, na ktorom je zrealizovaná komunikácia.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
17.3.2011Dodatok č. 088305830901 k Zmluve o nájme pozemku č. 088305830900 [PDF, 44 kB]
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 09.03.2011.
Zverejnené dňa: 17.3.2011
17.3.2011Dodatok č. 088306890704 k Zmluve o nájme pozemku č. 088306890700 [PDF, 491 kB]
Nájomca: Bytový dom Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18, 831 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 18.02.2011.
Zverejnené dňa: 17.3.2011
18.3.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0950-10-00 [PDF, 650 kB]
Číslo dodatku: 088309501000/ Nájomca: Immocap Group, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 3.3.2011.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
21.3.2011Dodatok č. 08-83-0368-08-01 k Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 36 kB]
Nájomca: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, dátum uzatvorenia dodatku 18.3.2011.
Zverejnené dňa: 21.3.2011
25.3.2011Dodatok č. 08-83-0086-04-02 ku zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0086-04-00 [PDF, 1,1 MB]
Nájomca: PhDr. Elena Valentová, Staré grunty 36, 811 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 14.3.2011.
Zverejnené dňa: 25.3.2011
29.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800581100
Predmetom prenájmu sú časti pozemkov registra "E", parc. č. 1159 a parc. č. 1160, k.ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku, na ktorom je zrealizovaná komunikácia.
Zverejnené dňa: 29.3.2011
30.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0154-11-00 [PDF, 305 kB]
Nájomca: STANISLAV a SYN spol. s r.o., 925 24 Kráľová pri Senci 61/ Dátum uzatvorenia zmluvy 29.3.2011
Zverejnené dňa: 30.3.2011
6.4.2011Dodatok č. 08-83-0331-04-03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0331–04-00 [PDF, 148 kB]
Nájomca: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13,Mlynské Nivy 44/A,825 11 Bratislava /Dátum uzatvorenia dodatku 05.04.2011/ dátum účinnosti dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.04.2011
11.4.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0211-11-00 [PDF, 597 kB]
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.4.2011
Zverejnené dňa 11.4.2011
13.4.2011Zmluva o nájme č. 088302181100 [PDF, 1,1 MB]
Nájomca : Martina Václaviková/Plnenie : 231,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy :12.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia /
Zverejnené dňa: 13.04.2011
13.4.2011Zmluva o nájme č. 088302201100 [PDF, 972 kB]
Nájomca : Atila Hantos/Plnenie : 363,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 12.4.2011/ Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 13.04.2011
13.4.2011Zmluva o nájme č. 088302211100 [PDF, 861 kB]
Nájomca : Eva Mahdalíková/Plnenie : 341,--Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 12.4.2011/Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 13.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.