Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
26.7.2011Zmluva č. PZ00000479-001 [PDF, 779 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Laurínska 5.
Zverejnené dňa: 26.07.2011
26.7.2011Zmluva o spolupráci s Darwin, s. r. o., pri zabezpečení klziska na rekreačné korčuľovanie [PDF, 198 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán vzájomne spolupracovať pri zabezpečení verejnej umelej ľadovej plochy – klziska na rekreačné korčuľovanie na Hlavnom námestí v Bratislave pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy a pri zabezpečení sprievodného kultúrno-spoločenského programu a služieb.
Dátum zverejnenia: 26. 7. 2011
25.7.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [PDF, 1 MB]
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Dodávka elektriny pre chatu na Donovaloch.
Zverejnené dňa: 25.7.2011
21.7.2011Zmluva o dielo č. 017/2011 [PDF, 449 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie grafickej identifikácie na pozemky registra PK parc. č. 6437, 6438 v k. ú. Záhorská Bystrica.
Dátum zverejnenia: 21.7.2011
15.7.2011Dodatok č.4 k poistnej zmluve č. 5002564996 [PDF, 158 kB]
Dopoistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Krízového centra, Budatínska 59/A.
Dátum zverejnenia: 15.7.2011
14.7.2011Zmluva o diele č.001/2011, por. č. MsP/11/00008 [PDF, 2,3 MB]
Objednávateľ Hl.m. SR Bratislava, zhotoviteľ PROJ-SIG, predmet zmluvy je projekčná a inžinierska činnosť ku kamerovému systému MsP.
Dátum zverejnenia: 14.7.2011.
8.7.2011Zmluva č.PZ00152275-001 [PDF, 674 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Rudnayovo nám. 4.
Zverejnené dňa: 08.07.2011
29.6.2011Zmluva o zabezpečení reklamných služieb [PDF, 414 kB]
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb v súvislosti s prezentáciou Objednávateľa počas MS v ľadovom hokeji od 29.4. - 15.5.2011.
Zverejnené dňa: 29.06.2011
24.6.2011Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2011. [PDF, 477 kB]
Dodatkom sa zmluva o dielo dopĺňa o výrobu dvoch ramien na imobilizéry a celková cena za imobilizéry sa zvyšuje na 881 eur.
Zverejnené dňa: 24.06.2011
23.6.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 0501/2005 [PDF, 78 kB]
Realizáciu zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách I. a II. tr. a prieťahoch št. ciest na území mesta Bratislavy s platnosťou od 1.7.2011. Predmetom dodatku č. 1 je predĺženie platnosti zmluvy č. 0501/2005 uzatvorenej dňa 30.6.2005.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
20.6.2011Zmluva o poskytnutí poradenských služieb "PRO BONO" [PDF, 145 kB]
Na základe zmluvy bude hlavnému mestu SR Bratislava spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. poskytnuté bezodplatné poradenstvo pri zhodnotení stavu jeho majetku a financií.
Dátum zverejnenia: 20.6.2011
13.6.2011Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi B-04/2011 [PDF, 438 kB]
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa
vyhlášky MŽP SR č. 284/2001
Zverejnené dňa: 13. 06. 2011
13.6.2011Zmluva o výpožičke č. 6/2011 [PDF, 2,3 MB]
Zmluva o výpožičke koňa od požičiavateľa Dadláneka Dušana pre potreby príslušníkov MsP Bratislava.
Dátum zverejnenia: 13. 06. 2011.
10.6.2011Kúpna zmluva č. 7-2011 [PDF, 4,1 MB]
Kúpna zmluva na výrobu a dodávku rovnošiat pre mestskú políciu Hl.m. SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 10. 6. 2011
1.6.2011Zmluva č. 5/2011 [PDF, 247 kB]
Zmluva č. 5/2011 na dodávku kvetinovej výzdoby a zabezpečenie jej starostlivosti počas vegetácie, uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy je dodávka kvetinovej výzdoby do 229 kusov samozavlažovacích vegetačných nádob a kvetinovej výzdoby na 6 kusov pyramíd kužeľovitého tvaru do vegetačných nádob v zmysle zmluvy č. 5/2011 s platnosťou od 21.04.2011.
Zverejnené dňa: 01.06.2011
1.6.2011Zmluva č. 4/2011 [PDF, 198 kB]
Zmluva č. 4/2011 na dodanie tovaru, uzatvorená v zmysle § 409 Obch.zákonníka v znení neskoších predpisov. Predmetom zmluvy je dodávka 60 kusov samozavlažovacích vegetačných nádob a pyramíd pre kvetinovú výzdobu v zmysle zmluvy č. 4/2011 s platnosťou od 21.04.2011.
Zverejnené dňa: 01.06.2011
1.6.2011Kúpna zmluva [PDF, 139 kB]
Nákup kancelárskych potrieb
Zverejnené dňa: 02.06.2011
23.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 2,9 MB]
Popis: Kúpna zmluva na obuv medzi dodávateľom Ľubica Podolcová-Ľubica a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou, uzavretá 20.5.2011 na dobu troch rokov od dňa podpisu.
Zverejnené dňa: 23.5.2011.
23.5.2011Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi B-06/2011 [PDF, 341 kB]
Popis: nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001.
Zverejnené dňa: 23.05.2011
13.5.2011Zmluva o poskytovaní služby "Asistenčný program" [PDF, 24 kB]
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb asistenčnej podpory pri využívaní e-aukčného systému.
Dátum zverejnenia: 13.5.2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 53 kB]
Kúpna zmluva - interiérové vybavenie zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Drevona Slovakia, s.r.o.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Zmluva o poskytnutí vzdelania
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy pre príslušníkov obecných/mestských polícií.
Zverejnené dňa: 12.05. 2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 61 kB]
Nákup hygienických potrieb.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 102 kB]
Nákup kancelárskeho papiera.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
6.5.2011Kúpna zmluva na knihy a CD [PDF, 69 kB]
Zmluva o dodaní kníh a CD pre Krízové centrum na Budatínskej 59/A v Bratislave.
Zverejnené dňa: 06.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.