Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
18.1.2011Zmluva na zabezpečenie zberného miesta [PDF, 70 kB]
Číslo zmluvy: OZP/11/02; Dodávateľ: Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín; Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečovaní zberného miesta odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Predmet: Vytvorenie zberného miesta, na ktorom môže fyzická osoba – nepodnikateľ bezplatne odovzdať odpad z domácností, ako sú: oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory. Plnenie 6 600,00 Eur na roky 2011-2012; Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.01.2011. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.1.2011
3.3.2011Zmluva medzi hl. mestom SR Bratislava a SNM o informovanosti verejnosti o aktivitách SNM v roku 2011 a prezentovanie in.ba [PDF, 46 kB]
Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia šírenia informovanosti verejnosti o múzeách a aktivitách Slovenského národného múzea v roku 2011 a súčasne prezentovanie periodika in.ba ako mediálneho partnera bratislavských múzeí SNM.
Zverejnené dňa: 3.3.2011
8.7.2011Zmluva č.PZ00152275-001 [PDF, 674 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Rudnayovo nám. 4.
Zverejnené dňa: 08.07.2011
26.7.2011Zmluva č. PZ00000479-001 [PDF, 779 kB]
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Laurínska 5.
Zverejnené dňa: 26.07.2011
1.6.2011Zmluva č. 5/2011 [PDF, 247 kB]
Zmluva č. 5/2011 na dodávku kvetinovej výzdoby a zabezpečenie jej starostlivosti počas vegetácie, uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy je dodávka kvetinovej výzdoby do 229 kusov samozavlažovacích vegetačných nádob a kvetinovej výzdoby na 6 kusov pyramíd kužeľovitého tvaru do vegetačných nádob v zmysle zmluvy č. 5/2011 s platnosťou od 21.04.2011.
Zverejnené dňa: 01.06.2011
1.6.2011Zmluva č. 4/2011 [PDF, 198 kB]
Zmluva č. 4/2011 na dodanie tovaru, uzatvorená v zmysle § 409 Obch.zákonníka v znení neskoších predpisov. Predmetom zmluvy je dodávka 60 kusov samozavlažovacích vegetačných nádob a pyramíd pre kvetinovú výzdobu v zmysle zmluvy č. 4/2011 s platnosťou od 21.04.2011.
Zverejnené dňa: 01.06.2011
15.3.2011Zmluva č. 3/2011 uzatvorená dňa 24.02.2011 [PDF, 838 kB]
Predmetom zmluvy je údržba kolektorov na území mesta Bratislavy.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
3.5.2011Servisná zmluva [PDF, 46 kB]
Servisná zmluva na odborné prehliadky a servis klimatizačných zariadení.
Zverejnené dňa: 03.05.2011
26.7.2011Rámcová zmluva o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy [PDF, 1,7 MB]
Predmetom zmluvy medzi poskytovateľom STAR Production, s. r. o., a objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou je záväzok poskytovateľa poskytnúť hlavnému mestu mediálny priestor v printových médiách uvedených v texte zmluvy, v rámci ktorého uverejní informácie o všetkých požadovaných aktivitách hlavného mesta v období od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2011.
Dátum zverejnenia: 26. 7. 2011
15.11.2011Mandátna zmluva so Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia [PDF, 98 kB]
Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet obstará vyhotovenie umeleckého diela artefaktu ako Cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy a diplomov ako súčasť tejto ceny od ABF Slovakia v 17. ročníku verejnej neanonymnej súťaži STAVBA ROKA 2011. Zmluva bola podpísaná 04. 11. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2011
14.1.2011Mandátna zmluva [PDF, 35 kB]
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti stavebníctva
Zverejnené dňa: 14.1.2011
6.5.2011Kúpna zmluva na knihy a CD [PDF, 69 kB]
Zmluva o dodaní kníh a CD pre Krízové centrum na Budatínskej 59/A v Bratislave.
Zverejnené dňa: 06.05.2011
10.6.2011Kúpna zmluva č. 7-2011 [PDF, 4,1 MB]
Kúpna zmluva na výrobu a dodávku rovnošiat pre mestskú políciu Hl.m. SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 10. 6. 2011
14.4.2011Kúpna zmluva č. 601006011 [PDF, 486 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 13.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3784/2
Zverejnené dňa: 14.04.2011
1.6.2011Kúpna zmluva [PDF, 139 kB]
Nákup kancelárskych potrieb
Zverejnené dňa: 02.06.2011
23.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 2,9 MB]
Popis: Kúpna zmluva na obuv medzi dodávateľom Ľubica Podolcová-Ľubica a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou, uzavretá 20.5.2011 na dobu troch rokov od dňa podpisu.
Zverejnené dňa: 23.5.2011.
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 53 kB]
Kúpna zmluva - interiérové vybavenie zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Drevona Slovakia, s.r.o.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 61 kB]
Nákup hygienických potrieb.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 102 kB]
Nákup kancelárskeho papiera.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
15.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 58 kB]
Predmetom zmluvy je dodanie kuchynských potrieb a vecí do domácnosti pre " Krízové centrum" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 15.04.2011
14.4.2011Kúpna zmluva
Nákup a predaj tovaru podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a to dodaním výpočtovej techniky a prídavných zariadení spolu s programovým vybavením podľa prílohy č. 1 do objektu Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na mieste určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu , Odbojárov č.9, 83104 Bratislava.
Zverejnené dňa: 14.04.2011
12.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 58 kB]
Nákup vysokozdvižného vozíka – HELI typ VG 18 podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
12.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 57 kB]
Nákup vysokozdvižnej pracovnej plošiny Quick Up 11 / 230 V / podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
12.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 57 kB]
Nákup 2 ks automatických externých defibrilátorov AED PLUS podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
4.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 106 kB]
Nákup hračiek do „Krízového centra" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 04.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.