Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.11.2011Zmluva o spolupráci s PARTNERS PRODUCTION, spol. s r. o. [PDF, 122 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri organizácii jednotlivých ročníkov podujatia: „Medzinárodný filmový festival Bratislava“ v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava na ul. Laurinská 19 a Gorkého 17 v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 04. 11. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2011
15.11.2011Mandátna zmluva so Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia [PDF, 98 kB]
Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet obstará vyhotovenie umeleckého diela artefaktu ako Cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy a diplomov ako súčasť tejto ceny od ABF Slovakia v 17. ročníku verejnej neanonymnej súťaži STAVBA ROKA 2011. Zmluva bola podpísaná 04. 11. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2011
11.11.2011Zmluva o vykonaní servisných činností
L-tes, spol. s r.o. bude vykonávať servisné zásahy a periodické odborné prehliadky elektrickej požiarnej signalizácie v Krízovom centre, na základe dohodnutých platobných podmienok. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10. 11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2011
7.11.2011Zmluva o dielo s DIGITEL, s. r. o. [PDF, 197 kB]
Predmetom zmluvy je pravidelné zabezpečovanie vysielania priamych prenosov v digitálnom formáte, zhotovovanie audiovizuálnych záznamov, ich editácia, archivácia a publikácia na portáli www.bratislava.sk, www.zastupitelstvo.sk alebo www.infonet.tv riadnych a mimoriadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a iných dohodnutých podujatí spoločenských, kultúrnych, športových, iných verejných zhotoviteľom pre objednávateľa, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zmluva bola podpísaná 31. 10. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7. 11. 2011
7.11.2011Zmluva o spolupráci s Darwin, s. r. o., pri zabezpečení klziska na rekreačné korčuľovanie [PDF, 181 kB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii verejnej umelej ľadovej plochy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta za účelom rekreačného korčuľovania a pri zabezpečení sprievodného kultúrno-spoločenského programu a služieb spojených s prevádzkou klziska v období od 15. 11. 2011 do 10. 02. 2012. Zmluva bola podpísaná 02. 11. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 07. 11. 2011
31.10.2011Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov č. 7/2011 [PDF, 208 kB]
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov č. 7/2011, zatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
Predmetom zmluvy je poskytovanie meteorologických údajov, ktoré budú charakterizovať vývoj počasia v zimnom období. Platnosť zmluvy : od : 01.11.2011 do : 31.03.2012. Zložka dokumentu : Zmluva č. 7/2011 zo dňa 28.10.2011.
Zverejnené dňa: 31.10.2011
27.10.2011Dodatok č. 1 k zmluve s BE COOL, s. r. o., o spolupráci pri organizácii BMM [PDF, 27 kB]
Zmluvné strany sa rozhodli na základe úspešnej vzájomnej spolupráce prijať tento Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii Bratislavského mestského maratónu zo dňa 07. 05. 2010. Dodatok k zmluve bol podpísaný 13. 10. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2011
25.10.2011Dodatok č6 k Dodatku č.2 k zmluvám o dodávke elektriny [PDF, 413 kB]
Zmena odberných miest
Zverejnené dňa: 25.10.2011
21.10.2011Zmluva o splátkovom úvere č. S01579/2011
Zmluva o splátkovom úvere č. S01579/2011, Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. S01579/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a H-Probytom, spol. s r.o. - správcom bytového domu Fedinova 22, 24 v Bratislave. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu na Fedinovej 22, 24 v Bratislave, v ktorom je Hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom 6 bytov a zariadenia obchodu č. 103.
Zverejnené dňa: 21.10.2011
6.10.2011Zmluva o splátkovom úvere č. 728/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytosprávou, s.r.o. - správcom bytového domu Hraničná 11 v Bratislave.
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu na Hraničnej 11 v Bratislave, v ktorom je Hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom 4 bytov.
Zverejnené dňa: 6.10.2011
5.10.2011Zmluva o nájme [11), 3,1 MB]
predmetom zmluvy je nájom nebytového priestoru-kancelárie na 3. poschodí budova na Hálkovej ul. 11 v Bratislave
medzi prenajímateľom MČ BA NM a nájomcom Hl.m. SR.
Dátum zverejnenia: 5.10.2011
4.10.2011Zmluva o pripojení [PDF, 329 kB]
Prístup na internet FIBER POWER 25
Zverejnené dňa: 4.10.2011
30.9.2011Zmluva o splátkovom úvere č. 708/2011 [PDF, 471 kB]
Zmluva o splátkovom úvere č. 708/2011 uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice - správcom bytového domu Podzáhradná ul. 3,5,7 v Bratislave. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu na Podzáhradnej ul. 3,5,7 v Bratislave. V tomto bytovom dome je Hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom nebytových priestorov č. 1, 2 a 3 - Podzáhradná 7.
Zverejnené dňa: 30.9.2011
14.9.2011Dodatok č. 1 k Zmluve 303/2007 o poskytovaní bezpečnostnej služby z 29.11.2007 [PDF, 36 kB]
Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o pozastavení poskytovania nepretržitej strážnej služby v objektoch na Kopčianskej 86 a Kopčianskej 88 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 14.9.2011
25.8.2011Dodatok c.1 k zmluve 1/Mi/2007 z 04.07.2007. na cistenie podchodu Trnavske myto v Bratislave s platnostou od 05.07.2011. [PDF, 77 kB]
Dodatok c.1 k zmluve 1/Mi/2007 z 04.07.2007. na cistenie podchodu Trnavske myto v Bratislave s platnostou od 05.07.2011. Predmetom dodatku je predlzenie platnosti zmluvy c. 1/Mi/2007 uzatvorenej dna 04.07.2007.
Zverejnené dňa: 25.8.2011
25.8.2011Dodatok c. 1 k zmluve c. 2/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy [PDF, 78 kB]
Dodatok c. 1 k zmluve c. 2/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy / Saratov, Polnohospodar, Centrum, Dlhe diely, Voj. nemocnica, Kozia, Klariska, Patronka/ s platrnostou od 05.07.2011. Predmetom dodatku je predlzenie platnosti zmluvy č. 2/2007/2010 uzatvorenej dna 04.07.2007.
Zverejnené dňa: 25.8.2011
25.8.2011Dodatok c. 1 k zmluve c. 1/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy [PDF, 78 kB]
Dodatok c. 1 k zmluve c. 1/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy / Prievozska I.,II., Bajkalska, -Ml.nivy, Dolnozemska - EU, Rusovska - Záporozska, Dolnozemska C-4, Rusovska - J1 / s platnostou od 05.07.2011. Predmetom dodatku je predlzenie platnosti zmluvy c. 1/2007/2010 uzatvorenej dna 04.07.2007.
Zverejnené dňa: 25.08.2011
15.8.2011Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2010-127-01 [PDF, 854 kB]
Hlavné mesto SR Bratislava a TECHNIK Slovakia, s.r.o. uzatvorili zmluvu, ktorej predmetom je výkon inžinierskej činnosti stavebného dozoru a technického dozoru počas realizácie a po dokončení stavby "Cyklomost II. - realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves - Schlosshof"
Dátum zverejnenia: 16.8.2011
9.8.2011Zmluva o mediálnej spolupráci medzi Media RTVS, s. r. o., a Hlavným mestom SR Bratislava [PDF, 377 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím mediálnej spolupráce týkajúcej sa aktivít BRATISLAVA pri organizovaní podujatia „Koncert pre Nórsko“ a poskytnutie reklamných služieb Media RTVS prostredníctvom televíznej služby JEDNOTKA a rozhlasovej služby Rádio SLOVENSKO a zabezpečenie propagácie loga a aktivít STV a SRo v súvislosti s predmetným podujatím.
Zverejnené dňa : 09.08.2011
8.8.2011Darovacia zmluva medzi Slovak Telekom, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava [PDF, 160 kB]
Slovak Telekom, a. s. (darca), má záujem poskytnúť Hlavnému mestu SR Bratislava (obdarovanému) nepeňažný dar za účelom skvalitnenia technickej podpory a vybavenosti Magistrátu hlavného mesta SR.
Zverejnené dňa: 09.08.2011
3.8.2011Zmluva o pripojení [PDF, 1,2 MB]
Pripojenie na internet pre dopravnú centrálu Hlavného mesta SR Bratislavy
Zverejnené dňa: 03.08.2011
28.7.2011Zmluva nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001. Dátum: do 28.7.2011
Zverejnené dňa 28.07.2011
28.7.2011Zmluva o spoluprácu pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita [PDF, 27 kB]
Bratislavskí seniori sa budú môcť počas augusta 2011 vzdelávať na letnej univerzite, ktorú pre nich pripravilo hlavné mesto v spolupráci s Univerzitou Komenského. Absolventi seniorskej univerzity získajú certifikát o účasti na projekte, ktorý prispel k ich ďalšiemu celoživotnému vzdelávaniu.
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
28.7.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2011/Z s Tlačovou agentúrou SR [PDF, 130 kB]
Dodávateľ a odberateľ uzatvorili 10. 02. 2011 zmluvu č. 10/2011/Z o dodávke, odbere a využívaní spravodajských servisov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Dodatok k zmluve bol podpísaný dňa 22. 07. 2011 a účinnosť nadobudne 01. 08. 2011.
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
26.7.2011Rámcová zmluva o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy [PDF, 1,7 MB]
Predmetom zmluvy medzi poskytovateľom STAR Production, s. r. o., a objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou je záväzok poskytovateľa poskytnúť hlavnému mestu mediálny priestor v printových médiách uvedených v texte zmluvy, v rámci ktorého uverejní informácie o všetkých požadovaných aktivitách hlavného mesta v období od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2011.
Dátum zverejnenia: 26. 7. 2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.