Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.8.2011Darovacia zmluva medzi Slovak Telekom, a. s., a Hlavným mestom SR Bratislava [PDF, 160 kB]
Slovak Telekom, a. s. (darca), má záujem poskytnúť Hlavnému mestu SR Bratislava (obdarovanému) nepeňažný dar za účelom skvalitnenia technickej podpory a vybavenosti Magistrátu hlavného mesta SR.
Zverejnené dňa: 09.08.2011
25.8.2011Dodatok c. 1 k zmluve c. 1/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy [PDF, 78 kB]
Dodatok c. 1 k zmluve c. 1/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy / Prievozska I.,II., Bajkalska, -Ml.nivy, Dolnozemska - EU, Rusovska - Záporozska, Dolnozemska C-4, Rusovska - J1 / s platnostou od 05.07.2011. Predmetom dodatku je predlzenie platnosti zmluvy c. 1/2007/2010 uzatvorenej dna 04.07.2007.
Zverejnené dňa: 25.08.2011
25.8.2011Dodatok c. 1 k zmluve c. 2/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy [PDF, 78 kB]
Dodatok c. 1 k zmluve c. 2/2007/2010 z 04.07.2007 na čistenie podchodov na uzemi mesta Bratislavy / Saratov, Polnohospodar, Centrum, Dlhe diely, Voj. nemocnica, Kozia, Klariska, Patronka/ s platrnostou od 05.07.2011. Predmetom dodatku je predlzenie platnosti zmluvy č. 2/2007/2010 uzatvorenej dna 04.07.2007.
Zverejnené dňa: 25.8.2011
25.8.2011Dodatok c.1 k zmluve 1/Mi/2007 z 04.07.2007. na cistenie podchodu Trnavske myto v Bratislave s platnostou od 05.07.2011. [PDF, 77 kB]
Dodatok c.1 k zmluve 1/Mi/2007 z 04.07.2007. na cistenie podchodu Trnavske myto v Bratislave s platnostou od 05.07.2011. Predmetom dodatku je predlzenie platnosti zmluvy c. 1/Mi/2007 uzatvorenej dna 04.07.2007.
Zverejnené dňa: 25.8.2011
15.8.2011Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2010-127-01 [PDF, 854 kB]
Hlavné mesto SR Bratislava a TECHNIK Slovakia, s.r.o. uzatvorili zmluvu, ktorej predmetom je výkon inžinierskej činnosti stavebného dozoru a technického dozoru počas realizácie a po dokončení stavby "Cyklomost II. - realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves - Schlosshof"
Dátum zverejnenia: 16.8.2011
14.9.2011Dodatok č. 1 k Zmluve 303/2007 o poskytovaní bezpečnostnej služby z 29.11.2007 [PDF, 36 kB]
Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o pozastavení poskytovania nepretržitej strážnej služby v objektoch na Kopčianskej 86 a Kopčianskej 88 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 14.9.2011
23.6.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 0501/2005 [PDF, 78 kB]
Realizáciu zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách I. a II. tr. a prieťahoch št. ciest na území mesta Bratislavy s platnosťou od 1.7.2011. Predmetom dodatku č. 1 je predĺženie platnosti zmluvy č. 0501/2005 uzatvorenej dňa 30.6.2005.
Zverejnené dňa: 23.06.2011
30.3.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2010 [PDF, 1,3 MB]
Dodatkom sa menia prílohy č. 1 a 2 zmluvy č. 1/2010, v ktorých je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.
Zverejnené dňa: 31.3.2011
28.7.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2011/Z s Tlačovou agentúrou SR [PDF, 130 kB]
Dodávateľ a odberateľ uzatvorili 10. 02. 2011 zmluvu č. 10/2011/Z o dodávke, odbere a využívaní spravodajských servisov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Dodatok k zmluve bol podpísaný dňa 22. 07. 2011 a účinnosť nadobudne 01. 08. 2011.
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
15.3.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011 uzatvorený dňa 07.03.2011 [PDF, 72 kB]
Predmetom dodatku je úprava platnosti zmluvy a výška finančného objemu služieb.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
24.6.2011Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2011. [PDF, 477 kB]
Dodatkom sa zmluva o dielo dopĺňa o výrobu dvoch ramien na imobilizéry a celková cena za imobilizéry sa zvyšuje na 881 eur.
Zverejnené dňa: 24.06.2011
27.10.2011Dodatok č. 1 k zmluve s BE COOL, s. r. o., o spolupráci pri organizácii BMM [PDF, 27 kB]
Zmluvné strany sa rozhodli na základe úspešnej vzájomnej spolupráce prijať tento Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii Bratislavského mestského maratónu zo dňa 07. 05. 2010. Dodatok k zmluve bol podpísaný 13. 10. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2011
20.1.2011Dodatok č. 2 k Dodatku č. 2 k zmluvám o dodávke elektriny [PDF, 293 kB]
Zmena odberných miest.
Zverejnené dňa: 20.1.2011
24.2.2011Dodatok č. 3 k dodatku č. 2 k zmluvám o dodávke elektriny [PDF, 285 kB]
Zmena odberných miest
Zverejnené dňa: 24.2.2011
9.3.2011Dodatok č. 4 k Dodatku č. 2 k zmluvám o dodávke elektrickej energie [PDF, 298 kB]
Zmena odberných miest
Zverejnené dňa: 9.3.2011
15.7.2011Dodatok č.4 k poistnej zmluve č. 5002564996 [PDF, 158 kB]
Dopoistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Krízového centra, Budatínska 59/A.
Dátum zverejnenia: 15.7.2011
25.10.2011Dodatok č6 k Dodatku č.2 k zmluvám o dodávke elektriny [PDF, 413 kB]
Zmena odberných miest
Zverejnené dňa: 25.10.2011
13.1.2011Dodatok k zmluve o poskytnutí telekomunikačných služieb [PDF, 164 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet
Zverejnené dňa: 13.1.2011
2.3.2011Dohoda na nákup železiarskeho a vodoinštalačného tovaru [PDF, 744 kB]
Rámcová dohoda na nákup železiarskeho a vodoinštalačného tovaru v priebehu roku 2011 v celkovej cene do 3.000,-EUR bez DPH do konca roka 2011. Na základe dohody bude v priebehu roka 2011 uskutočňovaný nákup železiarskeho a vodoinštalačného tovaru oddeleniami OVS a OSV. Dohoda bola podpísaná 24.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.3.2011
1.6.2011Kúpna zmluva [PDF, 139 kB]
Nákup kancelárskych potrieb
Zverejnené dňa: 02.06.2011
23.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 2,9 MB]
Popis: Kúpna zmluva na obuv medzi dodávateľom Ľubica Podolcová-Ľubica a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou, uzavretá 20.5.2011 na dobu troch rokov od dňa podpisu.
Zverejnené dňa: 23.5.2011.
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 53 kB]
Kúpna zmluva - interiérové vybavenie zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Drevona Slovakia, s.r.o.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 61 kB]
Nákup hygienických potrieb.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
12.5.2011Kúpna zmluva [PDF, 102 kB]
Nákup kancelárskeho papiera.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
15.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 58 kB]
Predmetom zmluvy je dodanie kuchynských potrieb a vecí do domácnosti pre " Krízové centrum" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 15.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.