Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 23 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
4.3.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 345 kB]
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Bratislavskej mestskej karty. Predmetom zmluvy je najmä výroba, personalizácia, certifikácia, inicializácia aplikácií, distribúcia a celkový manažment karty, marketingová komunikácia a podpora, zhromažďovanie a spracovanie súvisiacich štatistických dát.
Zverejnené dňa: 4.3.2011
3.3.2011Zmluva medzi hl. mestom SR Bratislava a SNM o informovanosti verejnosti o aktivitách SNM v roku 2011 a prezentovanie in.ba [PDF, 46 kB]
Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia šírenia informovanosti verejnosti o múzeách a aktivitách Slovenského národného múzea v roku 2011 a súčasne prezentovanie periodika in.ba ako mediálneho partnera bratislavských múzeí SNM.
Zverejnené dňa: 3.3.2011
2.3.2011Dohoda na nákup železiarskeho a vodoinštalačného tovaru [PDF, 744 kB]
Rámcová dohoda na nákup železiarskeho a vodoinštalačného tovaru v priebehu roku 2011 v celkovej cene do 3.000,-EUR bez DPH do konca roka 2011. Na základe dohody bude v priebehu roka 2011 uskutočňovaný nákup železiarskeho a vodoinštalačného tovaru oddeleniami OVS a OSV. Dohoda bola podpísaná 24.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.3.2011
28.2.2011Zmluva o mediálnej spolupráci medzi hl. mestom SR Bratislava a SND [PDF, 35 kB]
Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri mediálnej spolupráci spočívajúcej vo vzájomnom poskytnutí plnení vymedzených v článku 3 tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 28.2.2011
28.2.2011Zmluva o obstaraní reklamy a barterovom plnení medzi hl. mestom SR Bratislava a BBD [PDF, 56 kB]
Zmluva o vymedzení vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri mediálnej spolupráci spočívajúcej vo vzájomnom poskytnutí plnení vymedzených v článku II. tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 28.2.2011
28.2.2011Zmluva o zabezpečení služby [PDF, 46 kB]
Zabezpečovanie zhromažďovania, zberu, prepravy a zneškodňovania opotrebovaných batérií na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Staré Grunty 36, Bratislava.
Zverejnené dňa: 28.2.2011
24.2.2011Dodatok č. 3 k dodatku č. 2 k zmluvám o dodávke elektriny [PDF, 285 kB]
Zmena odberných miest
Zverejnené dňa: 24.2.2011
24.2.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 182 kB]
Zmluva o spolupráci pri technickom preskúšaní plynových zariadení a súvisiacich technických zariadení. (Zmluva medzi SPP-distribúcia, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou o dočasnej prevádzke plynových zariadení)
Zverejnené dňa: 24.2.2011
22.2.2011Zmluva o spolupráci počas MS ĽH 2011 [PDF, 42 kB]
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení FUN zóny v Bratislave počas MS ĽH 2011 na Tyršovom nábreží v Bratislave pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy a pri zabezpečení sprievodného kultúrno-spoločenského programu a služieb so zónou súvisiacich v období 29.4. – 15.5.2011.
Zverejnené dňa: 22.2.2011
11.2.2011Zmluva o dodávke a odbere tepla [PDF, 2,8 MB]
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2011 zo dňa 7.2.2011, prislúchajúca k Zmluve o dodávke a odbere tepla, podpísanej dňa 31.7.2008 s dodávateľom Bratislavská teplárenská, a.s.
10.2.2011Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR [PDF, 54 kB]
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisuTlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
9.2.2011Zmluva o kontrolnej činnosti [PDF, 29 kB]
Predmetom zmluvy je vykonávanie kontroly a opravy na zariadeniach elektronických zabezpečovacích systémov v Primaciálnom paláci.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
9.2.2011Zmluva o kontrolnej činnosti [PDF, 29 kB]
Predmetom zmluvy je vykonávanie kontroly a opravy na zariadeniach elektronických zabezpečovacích systémov v budovách Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
9.2.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 104 kB]
Prednáška PhDr. Dagmar Úlehlovej na pracovnom stretnutí "Krízová pomoc - ľudská pomoc na profesionálnej úrovni" dňa 10. februára 2011, ktorú organizuje hlavné mesto SR Bratislava. Na základe zmluvy bude prednášajúcej zaplatená odmena vo výške 70 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 9.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
8.2.2011Zmluva o monitoringu [PDF, 35 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie doslovného zvukového a písomného záznamu a distribúciu týchto záznamov tlačových konferencií najmä nasledovných politických strán, hnutí a iných subjektov.
Zverejnené dňa 8.2.2011
8.2.2011Zmluva o fotografických službách [PDF, 45 kB]
Predmetom zmluvy je zabezpečenie fotografických služieb pre Hlavné mesto SR Bratislava. pre kanceláriu primátora, pre námestníkov a pre riaditeľa magistrátu vrátane periodika Twin city journal, podujatí protokolárneho a neprotokolárneho charakteru ako aj akcií. resp. projektov mestských organizácií.
Zverejnené dňa: 8.2.2011
24.1.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 25 kB]
Vyhotovenie stenografického záznamu a prepis vo forme zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 24.1.2011
20.1.2011Dodatok č. 2 k Dodatku č. 2 k zmluvám o dodávke elektriny [PDF, 293 kB]
Zmena odberných miest.
Zverejnené dňa: 20.1.2011
18.1.2011Zmluva na zabezpečenie zberného miesta [PDF, 70 kB]
Číslo zmluvy: OZP/11/02; Dodávateľ: Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín; Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečovaní zberného miesta odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Predmet: Vytvorenie zberného miesta, na ktorom môže fyzická osoba – nepodnikateľ bezplatne odovzdať odpad z domácností, ako sú: oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory. Plnenie 6 600,00 Eur na roky 2011-2012; Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.01.2011. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.1.2011
14.1.2011Mandátna zmluva [PDF, 35 kB]
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti stavebníctva
Zverejnené dňa: 14.1.2011
14.1.2011Zmluva o zabezpečení mobilného zberu odpadov [PDF, 105 kB]
Číslo zmluvy: OZP/11/01/ Dodávateľ: ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava/ Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečovaní mobilného zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivín/ Plnenie: 8400,00 Eur na roky 2011-2012/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.1.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.1.2011
13.1.2011Dodatok k zmluve o poskytnutí telekomunikačných služieb [PDF, 164 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet
Zverejnené dňa: 13.1.2011
11.1.2011Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD v Bratislave [PDF, 6,7 MB]
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zverejnené dňa: 11.1.2011

Zobrazených je 23 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.