Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
3.5.2011Servisná zmluva [PDF, 46 kB]
Servisná zmluva na odborné prehliadky a servis klimatizačných zariadení.
Zverejnené dňa: 03.05.2011
3.5.2011Zmluva o pripojení [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o pripojení odberného zariadenia do distribučnej sústavy pre "Krizové centrum" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 03.05.2011
29.4.2011Zmluva o spolupráci pri príprave propagačnej brožúry
Touto zmluvou sa Tour4u zaväzuje zabezpečiť prípravu, tlač a distribúciu Propagačnej brožúry vo formáte A5 v dvoch jazykových mutáciách – v anglickom a ruskom jazyku. Mesto Bratislava sa týmto zaväzuje poskytnúť Tour4u všetku potrebnú súčinnosť potrebnú pri príprave, tlači a distribúcii Propagačnej brožúry. Zmluva bola podpísaná dňa 5. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29. 4. 2011
21.4.2011Zmluva o pripojení [PDF, 65 kB]
Zmluva o pripojení na poskytovanie služby prístupu do siete internet UPC Fiber Power 25.
Zverejnené dňa: 21.4.2011
19.4.2011Zmluva o úvere č.10/241/04 - Dodatok č.1 [PDF, 30 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č.10/241/04 podpísaný dňa 18.04.2011 s Dexia bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Zmena bodu 6.2 o oprávnení sprístupniť údaje predstavujúce bankové tajomstvo. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia hlavným mestom na svojom webovom sídle alebo bankou v Obchodnom vestníku.
Zverejnené dňa: 19.04.2011
15.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 58 kB]
Predmetom zmluvy je dodanie kuchynských potrieb a vecí do domácnosti pre " Krízové centrum" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 15.04.2011
14.4.2011Kúpna zmluva č. 601006011 [PDF, 486 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 13.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3784/2
Zverejnené dňa: 14.04.2011
14.4.2011Kúpna zmluva
Nákup a predaj tovaru podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka a to dodaním výpočtovej techniky a prídavných zariadení spolu s programovým vybavením podľa prílohy č. 1 do objektu Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na mieste určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu , Odbojárov č.9, 83104 Bratislava.
Zverejnené dňa: 14.04.2011
12.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 58 kB]
Nákup vysokozdvižného vozíka – HELI typ VG 18 podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
12.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 57 kB]
Nákup vysokozdvižnej pracovnej plošiny Quick Up 11 / 230 V / podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
12.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 57 kB]
Nákup 2 ks automatických externých defibrilátorov AED PLUS podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa prílohy č. 1, pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia kupujúcim - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.
Zverejnené dňa: 12.04.2011
6.4.2011Zmluva nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001. Dátum: do 18.4.2011
Zverejnené dňa: 06.04.2011
4.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 106 kB]
Nákup hračiek do „Krízového centra" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 04.04.2011
4.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 73 kB]
Nákup bielej a čiernej techniky do "Krízového centra" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 4.4.2011
1.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 294 kB]
Dodávka dodávkového úžitkového vozidla zn. CITROEN JUMPY CB 2,0HDi 120k Standard 8-9 m.L1 pre objednávateľa do objektu Zimný štadión Ondreja Nepelu
Zverejnené dňa: 1.04.2011
1.4.2011Kúpna zmluva [PDF, 261 kB]
Nákup orezávačky ľadu typ Thomsen 18T pre objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu s dopravou na miesto určenia
Zverejnené dňa: 1.04.2011
30.3.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2010 [PDF, 1,3 MB]
Dodatkom sa menia prílohy č. 1 a 2 zmluvy č. 1/2010, v ktorých je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.
Zverejnené dňa: 31.3.2011
23.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 56 kB]
Nákup paplónov, vankúšov a postelnej bielizne pre "Krízové centrum“ v Petržalke.
Zverejnené dňa: 23.3.2011
18.3.2011Zmluva o pripojení [PDF, 443 kB]
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
16.3.2011Zmluva o poskytovaní služby letáky [PDF, 474 kB]
Zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenskou poštou, a. s., o poskytovaní služby letáky – distribúcia letákov, podľa podmienok definovaných v Obchodných podmienkach – Letáky a podmienok bližšie špecifikovaných v zmluve.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
15.3.2011Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011 uzatvorený dňa 07.03.2011 [PDF, 72 kB]
Predmetom dodatku je úprava platnosti zmluvy a výška finančného objemu služieb.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
15.3.2011Zmluva č. 3/2011 uzatvorená dňa 24.02.2011 [PDF, 838 kB]
Predmetom zmluvy je údržba kolektorov na území mesta Bratislavy.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
9.3.2011Dodatok č. 4 k Dodatku č. 2 k zmluvám o dodávke elektrickej energie [PDF, 298 kB]
Zmena odberných miest
Zverejnené dňa: 9.3.2011
8.3.2011Zmluva o reklame na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk [PDF, 118 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa hlavné mesto SR Bratislava šíriť reklamu objednávateľa CEVARM cestovná kancelária pre deti, s. r. o., na reklamných banneroch umiestnených na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk za podmienok uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 8.3.2011
4.3.2011Zmluva o reklame [PDF, 124 kB]
Zmluva medzi objednávateľom Radovan Hovorka – NADIS a dodávateľom Hlavné mesto SR Bratislava o šírení reklamy na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa šíriť reklamu objednávateľa na reklamných banneroch umiestnených na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk za podmienok uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 4.3.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.