Zmluvy o vykonaní exekúcie

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 68 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.1.2011Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 249/10 [PDF, 106 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava. Na základe zmluvy bude exekútorovi na vykonanie exekúcie zaplatený preddavok vo výške 200 Eur, táto zmluva bola podpísaná dňa 13.01.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.1.2011
15.7.2011Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 283/11 [PDF, 298 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava. Na základe zmluvy bude exekútorovi na vykonanie exekúcie zaplatený preddavok vo výške 150 Eur.Táto zmluva bola podpísaná dňa 14.07.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.07.2011
11.1.2011Zmluva O Vykonaní Exekúcie Č. Ex 364-10 [PDF, 308 kB]
Mgr. Anna Michnicová, Sartorisova č. 21, Bratislava/ názov zmluvy: Zmluva o vykonaní exekúcie č. EX 364/10 / plnenie: 5.964,06 Eur s príslušenstvom/ dátum uzatvorenia zmluvy: 11.01.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.1.2011
11.1.2011Zmluva O Vykonaní Exekúcie Č. Ex 367-10 [PDF, 322 kB]
Mgr. Anna Michnicová, Sartorisova 21, Bratislava /názov zmluvy: Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 367/10 / plnenie: 300,00 Eur / dátum uzatvorenia zmluvy: 11.01.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.1.2011
11.1.2011Zmluva O Vykonaní Exekúcie Č. Ex 370-10 [PDF, 347 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová súdny exekútor, Sartorisova 21, Bratislava, zmluva o vykonaní exekúcie, plnenie 200,- Eur, uzavretá 11. 01. 2011, účinná dňom nasledujúcim po zverejnení.
Zverejnené dňa: 11.1.2011
29.3.2011Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 38/11 [PDF, 93 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 200,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 28.03.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.03.2011
11.1.2011Zmluva O Vykonaní Exekúcie Č. Ex 429-10 [PDF, 321 kB]
Mgr. Anna Michnicová, Sartorisova 21, Bratislava /názov zmluvy: Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 429/10 / plnenie: 150,00 Eur / dátum uzatvorenia zmluvy: 11.01.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.1.2011
11.1.2011Zmluva O Vykonaní Exekúcie Č. Ex 433-10 [PDF, 306 kB]
Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 433/10 / plnenie: 200,00 Eur / dátum uzatvorenia zmluvy: 11.01.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.1.2011
27.1.2011Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 434/10 [PDF, 136 kB]
Exekútorský úrad Mgr. Anna Michnicová, Sartorisova 21, Bratislava/ Názov zmluvy: Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 434/10/ Plnenie: 500,00 Eur/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.01.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.1.2011
7.2.2011Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 435/10 [PDF, 96 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava. Na základe zmluvy bude exekútorovi zaplatený preddavok na trovy exekúcie vo výške 500,- Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 7.2.2011 a účonnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 7.2.2011
11.1.2011Zmluva O Vykonaní Exekúcie Č. Ex 441-10 [PDF, 326 kB]
Mgr. Anna Michnicová, Sartorisova 21, Bratislava /názov zmluvy: Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 441/10 / plnenie: 200,00 Eur / dátum uzatvorenia zmluvy: 11.01.2011 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.1.2011
29.3.2011Zmluva o vykonaní exekúcie č. Ex 70/11 [PDF, 95 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 200,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 28.03.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.03.2011
30.3.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 107/11 [PDF, 66 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 30.03.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
4.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 108/11 [PDF, 65 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 500,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 04.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.04.2011
6.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie EX 109/11 [PDF, 97 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 200,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 06.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06.04.2011
30.3.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 111/11 [PDF, 67 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 300,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 30.03.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
30.3.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 112/11 [PDF, 68 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 30.03.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
1.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie EX 113/11 [PDF, 286 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava. Na základe zmluvy bude exekútorovi na vykonanie exekúcie zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 01.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 1.04.2011
30.3.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 114/11 [PDF, 67 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 30.03.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
1.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie EX 115/11 [PDF, 285 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava. Na základe zmluvy bude exekútorovi na vykonanie exekúcie zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 01.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 1.04.2011
14.12.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 1333-11 [PDF, 134 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 14.12.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.12.2011
27.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 139/11 [PDF, 64 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 27.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.04.2011
27.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 140/11 [PDF, 65 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 150,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 27.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.04.2011
27.4.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 141/11 [PDF, 64 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 200,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 27.04.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.04.2011
23.5.2011Zmluva o vykonaní exekúcie Ex 154/11 [PDF, 66 kB]
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Sartorisova č. 21, Bratislava. Na základe tejto zmluvy bude súdnemu exekútorovi zaplatený preddavok vo výške 500,00 Eur. Zmluva bola podpísaná dňa 23. 05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 23.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 68 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vykonaní exekúcie > Zmluvy o vykonaní exekúcie

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.