Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 14.7.2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1308 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 -52- 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
28.6.2016Zmluva č. 86 0 3004 16 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3004 16 o prevode vlastníctva bytu č. 2, 1.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 3080 v Bratislave, na ulici Jána Stanislava číslo vchodu 43 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Dátum uzatvorenia zmluvy : 27.06.2016
Dátum zverejnenia: 28.6.2016
24.8.2016Zmluva č. 86 0 3003 15 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3003 15 o prevode vlastníctva bytu č. 22, 6.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 670 v Bratislave, na ulici Sekulská číslo vchodu 5 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.08.2016
Dátum zverejnenia: 24.08.2016
16.5.2018Zmluva č. 555/2017 o prevode vlastníctva nebytového priestoru (garáž)
Zmluva č. 555/2017 o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 2 - NP (garáž), v suteréne bytového domu so súpisným číslom 934 v Bratislave, na ulici Moyzesova číslo vchodu 1 uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ust. § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 27.02.2018
Dátum zverejnenia: 16.05.2018
18.5.2016Zmluva č. 02 86 3 90130/90131 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
Zmluva č. 02 86 3 90130/90131 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 25 a ku garážovému státiu č. 41 v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 18.05.2016
14.6.2016Zmluva č. 02 86 3 90129 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu
Zmluva č. 02 86 3 90129 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 63 - B v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Dátum uzatvorenia zmluvy : 13.06.2016
Dátum zverejnenia: 14.6.2016
1.6.2016Zmluva č. 02 86 3 90128 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu
Zmluva č. 02 86 3 90128 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 53 - B v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 01.06.2016
25.7.2016Zmluva č. 02 86 3 90101/90102 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu a ku garážovému státiu
Zmluva č. 02 86 3 90101/90102 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 29 - B a ku garážovému státiu č. 22 v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 25.07.2016
Dátum zverejnenia: 25.07.2016
7.10.2019Názov: Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39896 18 0 1 2 za obdobie 02. 10. 2019
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 07.10.2019
19.2.2014mluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu za obdobie 17. 02. 2014
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 19.2.2014
14.1.2011Kúpna zmluva č. 860325311 [PDF, 79 kB]
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku prisl. k bytu č. 51, Námestie Martina Benku 15, Bratislava
Zverejnené dňa: 14.1.2011
14.1.2011Kúpna zmluva č. 860325211 [PDF, 72 kB]
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku prisl. k bytu č. 52, Námestie Martina Benku 15, Bratislava
Zverejnené dňa: 14.1.2011
4.5.2016Kúpna zmluva č. 86 0 3005 16
Kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore uzavretá v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. a Občianskym zákonníkom. Dátum uzatvorenia zmluvy : 04.05.2016
Dátum zverejnenia: 4.5.2016
17.2.2014Kúpna zmluva č. 86 0 2936 14 o prevode vlastníctva bytu č. 23 (5E) na Námestí Martina Benku č. 2 v Bratislave
Zverejnené dňa: 17.2.2014
30.3.2012Kúpna zmluva č. 0586068011 [PDF, 161 kB]
Zmluva o kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku patriaceho k NP č. 901 na Trenčianskej 20 v Bratislave.
Dátum zverejnenia: 30. 03. 2012
23.9.2019Kúpna zmluva č. 03 0 0001 19 o prevode vlastníctva bytu
Kúpna zmluva č. 03 0 0001 19 o prevode vlastníctva bytu na Jedľovej ulici
Zmluva uzatvorená dňa: 21.08.2019
Zverejnené dňa: 23.09.2019
6.8.2015Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503021300/0099 zo dňa 03.10.2013
uzatvorená dňa 06.08.2015 z dôvodu nerealizácie stavby
Dátum zverejnenia: 06.08.2015
27.11.2020Dodatok k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 27. 11. 2020
Dodatok k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 27.11.2020
20.12.2021Dodatok k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 16. 12.2021
Dodatok k zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Dátum uzatvorenia: 16.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
26.2.2018Dodatok k Zmluve č. 86 0 3361 17 o prevode vlastníctva bytu
Dodatok k Zmluve č. 86 0 3361 17 o prevode vlastníctva bytu č. 92, 9.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2969 v Bratislave, na ulici Kopčianska číslo vchodu 86 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia dodatku k zmluve: 26.02.2018
Dátum zverejnenia: 26.02.2018
5.3.2018Dodatok k zmluve č. 028633921716012 za obdobie 01. 03. 2018
Anotácia: Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 05.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
12.2.2019Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39849 18 0 1 2 za obdobie 11. 2. 2019
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 12.2.2019
7.9.2018Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39601 17 0 1 2 za obdobie 06. 09. 2018
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 7.9.2018
27.7.2018Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39502 17 0 1 4 za obdobie 26.07.2018
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 27.07.2018
16.10.2018Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39499 17 0 1 2 za obdobie 15. 10. 2018
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 16.10.2018
6.6.2018Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39499 17 0 1 2 za obdobie 05. 06. 2018
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 6.6.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1308 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 -52- 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 12.10.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.