Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 14.7.2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1308 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 44 45 46 47 48 49 50 -51- 52 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
22.4.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4103400
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4103400
Číslo zmluvy: Z4103400
Objednávateľ: Mgr. Diana Turčániová
Cena: 851,53 eur
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
27.4.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4101400
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4101400
Číslo zmluvy: Z4101400
Objednávateľ: JUDr. Ľubomír Tencer, Ing. Mária Tencerová
Cena: 2,88 eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
6.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4101300
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4101300
Číslo zmluvy: Z4101300
Objednávateľ: Ing. Tomáš Klokočík, Ing. Barbora Rafayová
Cena: 674,26 eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
15.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4101210
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4101210
Číslo zmluvy: Z4101210
Objednávateľ: Ing. Ambrož Žilinský, Ing. Daniela Žilinská
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 775,72 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
2.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4095500
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4095500
Číslo zmluvy: Z4095500
Objednávateľ: Matúš Čakloš, Mgr. Lucia Almášiová
Dátum uzatvorenia: 26. 5. 2022
Cena: 260,66 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
21.4.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4082100
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4082100
Číslo zmluvy: Z4082100
Objednávateľ: Bc. Veronika Oremusová
Cena: 307,72 eur
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
15.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4062690
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4062690
Číslo zmluvy: Z4062690
Objednávateľ: Alžbeta Lovecká
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 1,98 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
27.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4062090
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4062090
Číslo zmluvy: Z4062090
Objednávateľ: Anna Valachovičová
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 0,94 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
15.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4027590
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4027590
Číslo zmluvy: Z4027590
Objednávateľ: PhDr. Yveta Juríková
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 1,21 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
15.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4026790
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4026790
Číslo zmluvy: Z4026790
Objednávateľ: Anna Kraváriková
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 1,77 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
6.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3818850
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3818850
Číslo zmluvy: Z3818850
Objednávateľ: Bedriška Nováková
Cena: 665,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
18.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3437720
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3437720
Číslo zmluvy: Z3437720
Objednávateľ: Beata Hileková
Cena: 917,12 eur
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
22.4.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z2926600
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z2926600
Číslo zmluvy: Z2926600
Objednávateľ: Dr. med. Alica Wolfram
Cena: 2,17 eur
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
2.4.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 028633218911012 [PDF, 31 kB]
Zmluva o prevode spoluvlastníckych podielov na pozemku uzatvorené podľa zákona č. 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 2.4.2012
24.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 28612020
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 28612020
Číslo zmluvy: 28612020
Objednávateľ: Vlastníci bytov v bytovom dome Jadrová 1 - zastúpenie ITAM s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 3199,28 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
18.7.2011Zmluva o prevode bytu z 18.7.2011 [PDF, 43 kB]
Zmluvu o prevode vlastníctva bytu v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 18.07.2011
1.2.2013Zmluva o nadstavbe zo dňa 31.1.2013
Zmluva o nadstavbe zo dňa 31.1.2013 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR - Bratislavou a MČ Bratislava - Lamač, ktorej predmetom je jednopodlažná nadstavba pozostávajúca zo 7 bytových jednotiek o celkovej podlahovej ploche 396,78 m2 na Administratívnej budove so súp. č. 2047 na Heyrovského ul. 2 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 1.2.2013
21.7.2011Zmluva na prevod spoluvlast.podielu na pozemku z 21.7.2011
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 21.7.2011
12.12.2017Zmluva č. 86 0 3361 17 o prevode vlastníctva bytu
Zmluva č. 86 0 3361 17 o prevode vlastníctva bytu č. 92, 9.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2969 v Bratislave, na ulici Kopčianska číslo vchodu 86 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 01.12.2017
Dátum zverejnenia: 12.12.2017
20.12.2016Zmluva č. 86 0 3345 14 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3345 14 o prevode vlastníctva bytu č. 42, 4.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2969 v Bratislave, na ulici Kopčianska číslo vchodu 86 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 15.12.2016
Dátum zverejnenia: 20.12.2016
4.4.2018Zmluva č. 86 0 3010 18 o prevode vlastníctva bytu
Stručný popis: Zmluva č. 86 0 3010 18 o prevode vlastníctva bytu č. 24, 5.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 428 v Bratislave, na ulici Gabčíkova číslo vchodu 8 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 03.04.2018
Dátum zverejnenia: 04.04.2018
16.3.2017Zmluva č. 86 0 3009 17 o prevode vlastníctva bytu
Stručný popis: Zmluva č. 86 0 3009 17 o prevode vlastníctva bytu č. 69, 3.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 579 v Bratislave, na ulici Rezedova číslo vchodu 3 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 15.03.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
9.5.2017Zmluva č. 86 0 3008 17 o prevode vlastníctva bytu
Zmluva č. 86 0 3008 17 o prevode vlastníctva bytu č. 16, 4.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 3162 v Bratislave, na ulici Veternicová číslo vchodu 12 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 09.05.2017
Dátum zverejnenia: 9.5.2017
19.12.2016Zmluva č. 86 0 3007 16 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3007 16 o prevode vlastníctva bytu č. 21, 2.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2579 v Bratislave, na ulici Námestie Hraničiarov číslo vchodu 6/A a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.12.2016
Dátum zverejnenia: 19.12.2016
6.7.2016Zmluva č. 86 0 3006 16 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3006 16 o prevode vlastníctva bytu č. 59, 7.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 3162 v Bratislave, na ulici Veternicová číslo vchodu 12 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Dátum uzatvorenia zmluvy : 06.07.2016
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1308 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 44 45 46 47 48 49 50 -51- 52 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 12.10.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.