Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 14.7.2017

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1308 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
7.10.2019Názov: Dodatok k zmluve č. 02 86 3 39896 18 0 1 2 za obdobie 02. 10. 2019
Dodatok k Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 07.10.2019
25.7.2016Zmluva č. 02 86 3 90101/90102 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu a ku garážovému státiu
Zmluva č. 02 86 3 90101/90102 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 29 - B a ku garážovému státiu č. 22 v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 25.07.2016
Dátum zverejnenia: 25.07.2016
1.6.2016Zmluva č. 02 86 3 90128 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu
Zmluva č. 02 86 3 90128 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 53 - B v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 01.06.2016
14.6.2016Zmluva č. 02 86 3 90129 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu
Zmluva č. 02 86 3 90129 15 0 1 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 63 - B v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Dátum uzatvorenia zmluvy : 13.06.2016
Dátum zverejnenia: 14.6.2016
18.5.2016Zmluva č. 02 86 3 90130/90131 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
Zmluva č. 02 86 3 90130/90131 15 0 1/2 3 o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3058/47, 3059/3 k.ú. Dúbravka, prislúchajúceho k bytu č. 25 a ku garážovému státiu č. 41 v bytovom dome Trhová 54 súpisné číslo 3450 v Bratislave uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 18.05.2016
16.5.2018Zmluva č. 555/2017 o prevode vlastníctva nebytového priestoru (garáž)
Zmluva č. 555/2017 o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 2 - NP (garáž), v suteréne bytového domu so súpisným číslom 934 v Bratislave, na ulici Moyzesova číslo vchodu 1 uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ust. § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 27.02.2018
Dátum zverejnenia: 16.05.2018
24.8.2016Zmluva č. 86 0 3003 15 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3003 15 o prevode vlastníctva bytu č. 22, 6.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 670 v Bratislave, na ulici Sekulská číslo vchodu 5 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.08.2016
Dátum zverejnenia: 24.08.2016
28.6.2016Zmluva č. 86 0 3004 16 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3004 16 o prevode vlastníctva bytu č. 2, 1.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 3080 v Bratislave, na ulici Jána Stanislava číslo vchodu 43 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Dátum uzatvorenia zmluvy : 27.06.2016
Dátum zverejnenia: 28.6.2016
6.7.2016Zmluva č. 86 0 3006 16 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3006 16 o prevode vlastníctva bytu č. 59, 7.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 3162 v Bratislave, na ulici Veternicová číslo vchodu 12 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Dátum uzatvorenia zmluvy : 06.07.2016
Dátum zverejnenia: 06.07.2016
19.12.2016Zmluva č. 86 0 3007 16 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3007 16 o prevode vlastníctva bytu č. 21, 2.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2579 v Bratislave, na ulici Námestie Hraničiarov číslo vchodu 6/A a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.12.2016
Dátum zverejnenia: 19.12.2016
9.5.2017Zmluva č. 86 0 3008 17 o prevode vlastníctva bytu
Zmluva č. 86 0 3008 17 o prevode vlastníctva bytu č. 16, 4.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 3162 v Bratislave, na ulici Veternicová číslo vchodu 12 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 09.05.2017
Dátum zverejnenia: 9.5.2017
16.3.2017Zmluva č. 86 0 3009 17 o prevode vlastníctva bytu
Stručný popis: Zmluva č. 86 0 3009 17 o prevode vlastníctva bytu č. 69, 3.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 579 v Bratislave, na ulici Rezedova číslo vchodu 3 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 15.03.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
4.4.2018Zmluva č. 86 0 3010 18 o prevode vlastníctva bytu
Stručný popis: Zmluva č. 86 0 3010 18 o prevode vlastníctva bytu č. 24, 5.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 428 v Bratislave, na ulici Gabčíkova číslo vchodu 8 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 03.04.2018
Dátum zverejnenia: 04.04.2018
20.12.2016Zmluva č. 86 0 3345 14 o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva
Zmluva č. 86 0 3345 14 o prevode vlastníctva bytu č. 42, 4.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2969 v Bratislave, na ulici Kopčianska číslo vchodu 86 a zriadení záložného práva uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 15.12.2016
Dátum zverejnenia: 20.12.2016
12.12.2017Zmluva č. 86 0 3361 17 o prevode vlastníctva bytu
Zmluva č. 86 0 3361 17 o prevode vlastníctva bytu č. 92, 9.poschodie v bytovom dome súpisné číslo 2969 v Bratislave, na ulici Kopčianska číslo vchodu 86 uzavretá v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dátum uzatvorenia zmluvy : 01.12.2017
Dátum zverejnenia: 12.12.2017
21.7.2011Zmluva na prevod spoluvlast.podielu na pozemku z 21.7.2011
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 21.7.2011
1.2.2013Zmluva o nadstavbe zo dňa 31.1.2013
Zmluva o nadstavbe zo dňa 31.1.2013 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR - Bratislavou a MČ Bratislava - Lamač, ktorej predmetom je jednopodlažná nadstavba pozostávajúca zo 7 bytových jednotiek o celkovej podlahovej ploche 396,78 m2 na Administratívnej budove so súp. č. 2047 na Heyrovského ul. 2 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 1.2.2013
18.7.2011Zmluva o prevode bytu z 18.7.2011 [PDF, 43 kB]
Zmluvu o prevode vlastníctva bytu v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 18.07.2011
24.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 28612020
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 28612020
Číslo zmluvy: 28612020
Objednávateľ: Vlastníci bytov v bytovom dome Jadrová 1 - zastúpenie ITAM s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 3199,28 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
2.4.2012Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 028633218911012 [PDF, 31 kB]
Zmluva o prevode spoluvlastníckych podielov na pozemku uzatvorené podľa zákona č. 182/1993 Z.z.
Zverejnené dňa: 2.4.2012
22.4.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z2926600
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z2926600
Číslo zmluvy: Z2926600
Objednávateľ: Dr. med. Alica Wolfram
Cena: 2,17 eur
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
18.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3437720
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3437720
Číslo zmluvy: Z3437720
Objednávateľ: Beata Hileková
Cena: 917,12 eur
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
6.5.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3818850
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z3818850
Číslo zmluvy: Z3818850
Objednávateľ: Bedriška Nováková
Cena: 665,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.04.2022
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
15.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4026790
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4026790
Číslo zmluvy: Z4026790
Objednávateľ: Anna Kraváriková
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 1,77 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
15.6.2022Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4027590
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4027590
Číslo zmluvy: Z4027590
Objednávateľ: PhDr. Yveta Juríková
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 1,21 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1308 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 12.10.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.