Prehľad zložiek dokumentov

 • O stránke
 • Darovacia zmluva
  Register zmlúv je zoznamom zmlúv uzatvorených Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 • Objednávky
  Na internetovej stránke objednávok sú zverejnené evidované objednávky tovarov a služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.
 • Faktúry
  Na internetovej stránke faktúr sú zverejňované evidované faktúry na tovary, služby, investičné práce v súlade s rozhodnutím primátora č. 22/2010 sú zodpovední zamestnanci magistrátu povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní.
 • Stanoviská
  Na internetovej stránke stanovísk budú zverejnené podpísané záväzné stanoviská mesta k investičnej činnosti. Zodpovední zamestnanci magistrátu sú povinní stanoviská zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní.
 • Zahraničné pracovné cesty
 • Zámery
 • Znalecké posudky
 • Prieskum trhu - archív
 • MIB
 • Nadácia mesta Bratislavy
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.