Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500362200/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 13 Areálový rozvod plynu k stavbe "Logistický areál DOAS", na pozemku reg. E-KN parc. č. 4925/102, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001393
Dátum uzatvorenia: 16.2.2022
Dátum zverejnenia: 16.2.2022
Dátum účinnosti: 17.2.2022
 

 
 

 

Aktualizácia: 16.2.2022 | Počet zobrazení: 224
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.