Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500742100

uloženie SO 104 - STL Plynovod, SO 101 Vodovod, SO 102 Splašková kanalizácia, SO 001 Dažďová kanalizácia zo strechy bytového domu B1, SO 103 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a parkovísk k stavbe Polyfunkčný súbor WEST PARK I, na pozemku registra C-KN parc. č. 2679/1, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 08.03.2021
Dátum zverejnenia: 8.03.2021
Dátum účinnosti: 9.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.3.2021 | Počet zobrazení: 268
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.