ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0352 22 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 03 52 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 6154/41 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102 k. ú. Rača
Číslo zmluvy: 08 83 0352 22 00
Objednávateľ: D O A S, a.s, Košická 5590/56, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 5 730,00 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov, referát nájmov majetku
 

 
 


 

Aktualizácia: 30.6.2022 | Počet zobrazení: 2852
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.