Kúpna zmluva č. 129/2022

Kúpna zmluva č. 129/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2608/13 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 10.
Číslo zmluvy
129/2022

Objednávateľ
mestská časť Bratislava-Staré Mesto,Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1,811 01 Bratislava

Dátum uzavretia
13. 6. 2022

Dátum zverejnenia
29. 6. 2022

Dátum účinnosti
30. 6. 2022

Hodnota predmetu zmluvy
11.200
 

Odkazy


 
 
  
 

Aktualizácia: 30.6.2022 | Počet zobrazení: 2605
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.