Kúpna zmluva č. 130/2022

Kúpna zmluva č. 130/2022, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4797/7 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 18 m², k. ú. Staré Mesto zapísaný na LV č. 10.
Číslo zmluvy: 130/2022
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: 12.600,- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 2609
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.