Zmluva o nájme nehnuteľností č. 07 83 0412 22 00

Číslo zmluvy: 07 83 0412 22 00
Objednávateľ: Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB, Technická 4312/6, Bratislava 821 04
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 1
Oddelenie majetkových vzťahov, referát nájmov majetku
 

 
 
nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 - ostatná plocha vo výmere 15 472 m², pozemkov registra „C“ KN parc. č. 16948/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 709 m², parc. č. 16948/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 728 m², parc. č. 16948/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 806 m², parc. č. 16948/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/22 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 146 m², parc. č. 16948/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 56 m², parc. č. 16948/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 336 m², parc. č. 16948/25 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m², parc. č. 16948/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m², parc. č. 16948/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m², parc. č. 16948/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 112 m², a stavieb so súpis. č. 4312 postavených na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 16948/3 – 5, parc. č. 16948/22 – 28, na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 869

 

 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 2471
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.