Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1743/1, 1744, 1747/1, 1740/16 v k.ú Petržalka
Číslo zmluvy: 286503842200/0099
Objednávateľ: SYNERGAS, s.r.o., Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava, IČO:46691537
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 2350
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 1958
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.