Zmluva o užívaní kolektora č. 249401772200

Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200 uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravuje práva a povinnosti v súvislosti s užívaním kolektora za účelom umiestnenia a prevádzkovania inžinierskych sietí v kolektoroch.
Číslo zmluvy: 249401772200
Dodávateľ (užívateľ kolektora): MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 99 804,36 eur
Oddelenie správy komunikácií
 

 
 


 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 2437
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom hnuteľného majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.