Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0284 22 00 na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nivy, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 10109/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m², LV č. 4288 do podielového vlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej.
Číslo zmluvy: 04 88 0284 22 00
Objednávateľ: Ing. František Hrdina, Dana Magdolenová, Bazová 11, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.06.2022
Cena: 9 900,00 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 2579
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.