Protokol č. 11 88 0283 22 00

Protokol č. 11 88 0283 22 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (bezodplatné zverenie správy majetku), ktorým sa zveril pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2 do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 11 88 0283 22 00
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,814 21 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 0 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.6.2022 | Počet zobrazení: 2417
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.